Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Jan Olsson

Jan Olsson

Har ett flerårigt samarbete med UFM (Umeå Forskningscenter för Matematikdidaktik).

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Undersöker lärar-elevinteraktioner som leder till att elever lär sig matematik genom kreativa resonemang. Studier genomförs i samarbete med lärare och syftar mot att förstå hur lärare bör agera när de stödjer elever att lösa problembaserade uppgifter i matematik. Resultaten innebär både riktlinjer för hur matematikundervisning kan planeras och genomföras samt insikter hur elever lär sig matematik genom kreativa resonemang.

Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], Vol. 27, (1) : 27-49
Olsson, Jan; D'Arcy, Denice
Lund: Studentlitteratur AB 2021
D'Arcy, Denice; Olsson, Jan
Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, (4) : 23-31
D'Arcy, Denice; Olsson, Jan
Digital experiences in mathematics education, Springer 2019, Vol. 5 : 223-251
Olsson, Jan
Technology, Knowledge and Learning, Springer 2019, Vol. 24, (3) : 419-436
Olsson, Jan; Granberg, Carina
International Journal of Science and Mathematics Education, Springer 2018, Vol. 16, (4) : 715-735
Olsson, Jan
ICT in mathematics education: the future and the realities: Proceedings of MADIF10, Göteborg: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2017 : 119-128
Liljekvist, Yvonne; Mellroth, Elisabet; Olsson, Jan; et al.
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 75
Olsson, Jan
Journal of Mathematical Behavior, Elsevier 2015, Vol. 37 : 48-62
Granberg, Carina; Olsson, Jan
Current state of research on mathematical beliefs XX: proceedings of the MAVI-20 Conference September 29 - October 1, 2014, Falun, Sweden : 139-150
Olsson, Jan
Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Prague: Charles University 2015 : 2590-2591
Olsson, Jan
Licentiand thesis, Pedagogical works, 12
Olsson, Jan