"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jan Olsson

Har ett flerårigt samarbete med UFM (Umeå Forskningscenter för Matematikdidaktik).

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning

Är sedan 2023 projektledare för Kmartb, Kreativa matematiska resonemang förstärkta av testbaserat lärande finansierat av Skoforskningsinstitutet. Projektet undersöker hur undervisning bör utformas så elever har möjlighet att lära sig matematik genom att konstrurera och argumentera för lösningar. En förutsättning för att på egen hand konstruera lösningar och formulera aqrgument är att använda sina förkunskaper. En bärande del i projektet är att förkunskaper aktiveras genom testbaserat lärande. Projektgruppen består av Carina Granberg Umeå universitet, Maria Larsson Mälardalens universitet, Denice D'Arcy, Lena Salomonsson, Ann-Sofie Persberg samtliga Lerbergsskolan Höganäs, Johanna Talberg Ekeby skola samt Jan Olsson.

Mediating mathematics: proceedings of MADIF14, Göteborg: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2024 : 25-35
Olsson, Jan; Larsson, Maria; Granberg, Carina; et al.
Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], Vol. 27, (1) : 27-49
Olsson, Jan; D'Arcy, Denice
Lund: Studentlitteratur AB 2021
D'Arcy, Denice; Olsson, Jan
Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, (4) : 23-31
D'Arcy, Denice; Olsson, Jan
Digital experiences in mathematics education, Springer 2019, Vol. 5 : 223-251
Olsson, Jan
Technology, Knowledge and Learning, Springer 2019, Vol. 24, (3) : 419-436
Olsson, Jan; Granberg, Carina
International Journal of Science and Mathematics Education, Springer 2018, Vol. 16, (4) : 715-735
Olsson, Jan
ICT in mathematics education: the future and the realities: Proceedings of MADIF10, Göteborg: Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2017 : 119-128
Liljekvist, Yvonne; Mellroth, Elisabet; Olsson, Jan; et al.
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 75
Olsson, Jan
Journal of Mathematical Behavior, Elsevier 2015, Vol. 37 : 48-62
Granberg, Carina; Olsson, Jan
Current state of research on mathematical beliefs XX: proceedings of the MAVI-20 Conference September 29 - October 1, 2014, Falun, Sweden : 139-150
Olsson, Jan
Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Prague: Charles University 2015 : 2590-2591
Olsson, Jan
Licentiand thesis, Pedagogical works, 12
Olsson, Jan