"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jesper Lindkvist

Handlägger och bereder övergripande utbildningsfrågor som rör lärarutbildning. Arbetar huvudsakligen med studie- och yrkesvägledarprogrammet (SYV), ämneslärarprogrammet (ÄLP) samt KPU.

Verksam vid

Anknytning
Utbildningsledare (tjänstledig) vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH)
Plats

Som utbildningsledare handlägger och bereder jag övergripande utbildningsfrågor som rör lärarutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt medverkar i olika arbetsgrupper och beredningar för lärarutbildningsfrågor inom universitetet. Som utbildningsledare ansvarar jag för att ta fram underlag och analysera material inför beslut som rör lärarutbildningarna. I arbetsuppgifterna ingår utvecklingsfrågor, uppföljning, utvärdering, utredningsarbete, omvärldsbevakning, beredning av och yttrande över remisser, årsredovisning m.m. Jag verkar i nära samarbete med övriga utbildningsledare inom Umeå universitet. Utbildningsledaren utgör en viktig länk mellan Lärarhögskolans ledning, universitetets förvaltning och personer ansvariga för lärarutbildningsfrågor vid institutionerna.

Journal of Geophysical Research - Space Physics, John Wiley & Sons 2022, Vol. 127, (1)
Fatemi, Shahab; Poppe, A.R.; Vorburger, Audrey; et al.
Astronomy and Astrophysics, EDP Sciences 2019, Vol. 631
Gunell, Herbert; Lindkvist, Jesper; Goetz, Charlotte; et al.
Journal of Geophysical Research - Space Physics, Vol. 124, (8) : 7157-7169
Vorburger, Audrey; Pfleger, Martin; Lindkvist, Jesper; et al.
Astronomy and Astrophysics, EDP Sciences 2018, Vol. 620
Behar, E.; Tabone, B.; Saillenfest, M.; et al.
Astronomy and Astrophysics, Vol. 614
Fatemi, Shahab; Poirier, Nicolas; Holmström, Mats; et al.
Astronomy and Astrophysics, EDP Sciences 2018, Vol. 619
Gunell, Herbert; Goetz, Charlotte; Wedlund, Cyril Simon; et al.
Astronomy and Astrophysics, EDP Sciences 2018, Vol. 614
Gunell, Herbert; Maggiolo, Romain; Nilsson, Hans; et al.
Journal of Geophysical Research - Space Physics, Vol. 123 : 242-258
Hamrin, Maria; Gunell, Herbert; Lindkvist, Jesper; et al.
Astronomy and Astrophysics, EDP Sciences 2018, Vol. 616
Lindkvist, Jesper; Hamrin, Maria; Gunell, Herbert; et al.
Journal of Geophysical Research - Space Physics, Vol. 122, (2) : 1778-1788
Khurana, Krishan K.; Fatemi, Shahab; Lindkvist, Jesper; et al.
Geophysical Research Letters, Vol. 44, (5) : 2070-2077
Lindkvist, Jesper; Holmström, Mats; Fatemi, Shahab; et al.
Astronomy and Astrophysics, EDP Sciences 2016, Vol. 596
Behar, Etienne; Lindkvist, Jesper; Nilsson, Hans; et al.
IRF Scientific Report, 307
Lindkvist, Jesper
Journal of Geophysical Research - Space Physics, Vol. 120, (6) : 4877-4889
Lindkvist, Jesper; Holmström, Mats; Khurana, Krishan K.; et al.