"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Johan Eliasson

Undervisar i grundläggande programmering, datastrukturer och algoritmer, objektorienterad programmering samt utveckling av mobila applikationer. Arbetsplatsombud för SACO

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för datavetenskap
Plats
Reflections on the teaching of programming, Springer 2008 : 80-97
Börstler, Jürgen; Nordström, Marie; Kallin Westin, Lena; et al.
36th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference (FIE2006) : M4E-22
Eliasson, Johan; Kallin Westin, Lena; Nordström, Marie
Dept. of Computing Science, Umeå University 2006
Eliasson, Johan; Kallin Westin, Lena; Nordström, Marie

Undervisar i grundläggande programmering, datastrukturer och algoritmer, objektorienterad programmering samt utveckling av mobila applikationer