Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon
Personalbild Karl Idberger

Karl Idberger

Jag har rollen som biträdande föreståndare på enheten och arbetar också som pedagogisk utvecklare. Huvudfokus av mitt ansvarsområde ligger på e-lärande.

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) Roll: Biträdande föreståndare
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå
NU2020: Hållbart lärande : 214-214
Svedmark, Eva; Lundmark Weinz, Julia; Idberger, Karl
NGL, Next Generation Learning Conference 2015: Formellt och informellt lärande med stöd av teknik
Idberger, Karl; Andersson, Per
NGL, Next Generation Learning Conference 2015: Formellt och informellt lärande med stöd av teknik
Idberger, Karl; Brinkfeldt, Niklas
Journal of Nursing Education and Practice, Toronto: Sciedu Press 2013, Vol. 3, (2) : 54-66
Lindh, Viveca; Persson, Chatrin; Saveman, Britt Inger; et al.
NU2012 : Gränslöst lärande: Konferenskatalog : 148-149
Idberger, Karl; Englund, Claire
ONLINE EDUCA BERLIN: Reaching Beyond Tomorrow
Sjöström, Hans-Erik; Idberger, Karl; Ivarsson, Jörgen
SPD, 01.05
Hedman, Elin; Idberger, Karl
UMADB-C, 00.04
Hedman, Elin; Idberger, Karl