"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Katarina Kempe

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Administratör vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Statistik, Företagsekonomi, Nationalekonomi, Administration Roll: Administratör, Katalogansvarig
Plats
Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6 Umeå universitet, 901 87 Umeå

ANSVARSOMRÅDEN

Enheten för Statistik/ Nationalekonomi

  • Handlägger rekryteringsärenden, anställningsavtal och arvoden (timanställningar).
  • Uppdragstillägg samt ny löneinplacering för doktorander.
  • Lokal introduktion för nyanställda.
  • Allmänna personalfrågor t ex. semesterärenden, tjänstledigheter, etc.
  • Handläggning av platsannonser.


Enheten för Statistik

  • Administration av studenter vid enheten för Statistik, bl. a registrering av studenter, administration av tentamen, resultatrapportering samt övrig studerandeservice till lärare och studenter.
  • Handlägger även enhetens allmänna administration, bl. a inköp, resebeställningar, underlag för reseräkningar och arvoden, personalkatalog och hemsidor, nycklar, passerkort, hyres och leasingavtal, arkiv/ diarium, sekreterare vid ledningsmöten och arbetsplatsträffar, mm.


Handelshögskolan

  • Rapportering av bisysslor.