Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Kerstin Viglund

Kerstin Viglund

Jag är universitetslektor och ordförande i Programrådet för sjuksköterskeprogram, PRS

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad
Plats
vårdvetarhuset, Hus A, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Leg. sjuksköterska sen 1978 med specialitet inom medicinsk och kirurgisk omvårdnad. Arbetat större delen av tiden inom kirurgisk vård. Är sedan 2001 på institutionen för omvårdnad. Har uppdrag som ordförande i Programrådet för sjuksköterskeprogram, PRS.

Utbildningsområde:
Främst inom kirurgisk omvårdnad och som handledare vid examensarbeten.

Forskningsområde:
Doktorerade 2013 med avhandlingen "Inre styrka hos äldre – en resurs för upplevelsen av hälsa trots sjukdom och motgångar". Avhandlingen var del i GErontologiska Regionala DAtabas (GERDA) Botnia projektet, ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan Österbotten, Finland och Västerbotten, Sverige. Projektets fokus var äldres levnadsförhållanden, syn på livet, hälsa och sjukdom. En inre styrka skala utvecklades och testades utifrån en inre styrka modell som tidigare tagits fram av forskargrupp vid institutionen. Med hjälp av enkätdata och intervjuer studerade jag också betydelsen av inre styrka hos äldre som drabbats av sjukdom.

2017
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2017, Vol. 37, (1) : 20-26
Viglund, Kerstin; Jonsén, Ellisabeth; Lundman, Berit; et al.
2014
Journal of Advanced Nursing, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 70, (1) : 144-152
Viglund, Kerstin; Jonsén, Elisabeth; Strandberg, Gunilla; et al.
2013
Umeå University medical dissertations, 1611
Viglund, Kerstin
2013
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Hoboken: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 27, (2) : 460-467
Viglund, Kerstin; Aléx, Lena; Jonsén, Elisabeth; et al.
2013
Aging & Mental Health, Routledge 2013, Vol. 17, (8) : 1016-1022
Viglund, Kerstin; Jonsén, Elisabeth; Lundman, Berit; et al.
2011
International Journal of Nursing Studies, Elsevier 2011, Vol. 48, (10) : 1266-1274
Lundman, Berit; Viglund, Kerstin; Aléx, Lena; et al.
Viglund, Kerstin; Jonsén, Elisabeth; Lundman, Berit; et al.
Film: Vetenskapslunch Kafé Station
Vetenskapslunch Kafé Station

Inre styrka - en väg att möta kris och åldrande

Kerstin Viglund, institutionen för omvårdnad