Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Kerstin Viglund

Kerstin Viglund

Jag är universitetslektor och ordförande i Programrådet för sjuksköterskeprogram, PRS

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 1978 med specialitet inom medicinsk och kirurgisk omvårdnad. Största delen av min kliniska tjänstgöring har jag arbetat inom kirurgisk vård. År 2001 började jag arbeta på institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Jag är universitetslektor och har ett uppdrag som ordförande i Programrådet för sjuksköterskeprogram, PRS.

Utbildningsområde:
Jag har främst undervisat inom området kirurgisk omvårdnad och mycket med olika praktiska träningsmoment, på senare tid mestadels med handledning vid examensarbeten.

Forskningsområde:
Jag doktorerade 2013 med avhandlingen "Inre styrka hos äldre – en resurs för upplevelsen av hälsa trots sjukdom och motgångar". Avhandlingen var del i GErontologiska Regionala DAtabas (GERDA) Botnia projektet, ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan Österbotten, Finland och Västerbotten, Sverige. Projektets fokus var äldres levnadsförhållanden, syn på livet, hälsa och sjukdom. En inre styrka skala utvecklades och testades utifrån en inre styrka modell som tidigare tagits fram av forskargrupp vid institutionen. Med hjälp av enkätdata och intervjuer studerade jag också betydelsen av inre styrka hos äldre som drabbats av sjukdom.

Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2017, Vol. 37, (1) : 20-26
Viglund, Kerstin; Jonsén, Ellisabeth; Lundman, Berit; et al.
Journal of Advanced Nursing, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 70, (1) : 144-152
Viglund, Kerstin; Jonsén, Elisabeth; Strandberg, Gunilla; et al.
Umeå University medical dissertations, 1611
Viglund, Kerstin
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Hoboken: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 27, (2) : 460-467
Viglund, Kerstin; Aléx, Lena; Jonsén, Elisabeth; et al.
Aging & Mental Health, Routledge 2013, Vol. 17, (8) : 1016-1022
Viglund, Kerstin; Jonsén, Elisabeth; Lundman, Berit; et al.
International Journal of Nursing Studies, Elsevier 2011, Vol. 48, (10) : 1266-1274
Lundman, Berit; Viglund, Kerstin; Aléx, Lena; et al.
Viglund, Kerstin; Jonsén, Elisabeth; Lundman, Berit; et al.
Vetenskapslunch Kafé Station

Inre styrka - en väg att möta kris och åldrande

Kerstin Viglund, institutionen för omvårdnad