"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Leenah Malmi Pauser

Jag undervisar huvudsakligen i konstvetenskap och vetenskapsteori. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag undervisar huvudsakligen i konstvetenskap och vetenskapsteori. Handleder studenter som skriver c-uppsatser, magisteruppsatser och examensarbeten. Examinerar studenter som gör sin vfu. Därutöver undersöker och skriver jag  själv om Bildkonstens inre- och yttre aspekt i ett paradigmskifte. Konstens frihet och konstens essens i ett diskursanalytiskt perspektiv, detta för Inst för kultur och mediavetenskap.Jag undervisar huvudsakligen i konstvetenskap och vetenskapsteori.

Jag handleder studenter som skriver c-uppsatser, magisteruppsatser och examensarbeten. Jag examinerar också studenter som gör sin vfu. Därutöver undersöker och skriver jag själv om Bildkonstens inre- och yttre aspekt i ett paradigmskifte. Konstens frihet och konstens essens i ett diskursanalytiskt perspektiv.