"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lena Palmquist

Jag arbetar huvudsakligen som programvägledare för Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och design. Jag ansvarar också  för bokinköp.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för datavetenskap Roll: Studievägledare
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.E.438 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina forskningsintressen handlar huvudsakligen om interaktionsdesign, specifikt slutanvändarprogrammering. Ett intresse för genusfrågor och genusforskning genomsyrar också den forskning jag bedrivit.

Under senare år har pedagogik varit föremål för mitt intresse och jag har genomgått många av UPL:s pedagogiska kurser för universitetslärare.

Jag är utsedd till meriterad lärare.

Abstracts från Universitetspedagogiska konferensen 2017: Undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Umeå universitet 2017 : 73-75
Palmquist, Lena
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2015 : 56-57
Palmquist, Lena
Från Siffror till Surfning: könsperspektiv på informationsteknik, Lund: Studentlitteratur 2001 : 71-91
Croon, Anna; Palmquist, Lena
Utbildning i förändring: Konferensrapport från Universitetspedagogisk konferens i Umeå 20-21 februari 1997 : 308-321
Kallin, Lena; Nordström, Marie; Palmquist, Lena

Min undervisning består huvudsakligen av att handleda examensarbeten, mestadels på Kandidatprogrammet i Kognitionsvetenskap, men även på Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och design.

Jag deltar också i begränsad omfattning i kurser i Interaktionsteknik.