"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Lina Ärlebrant

Jag är doktorand och mina studier undersöker vad som är viktigt för personer i glesbygd vid möten med hälso- och sjukvården och hur behoven möts vid videokonsultationer.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå

Jag är anställd som projektkoordinator på Glesbygdsmedicinskt Centrum i Region Västerbotten och har bland annat jobbat med utvecklingsprojektet SOS 1.0 som handlade om att kartlägga hela vårdkedjor både med hjälp av intervjuer med personal och patienter, och statistik från vårdens datasystem och nationella kvalitetsregister. Detta användes sedan för att genom simulering optimera vårdkedjor över organisationsgränserna.

Sedan hösten 2022 är jag doktorand och läser medicinska fakultetens doktorandprogram på 100% under 4 år och planerar att försvara min avhandling våren 2026. Huvudsyftet med studierna i min avhandling är att få mer kunskap om patienters erfarenheter av vad som är värdefullt och viktigt för dem i möten med hälso- och sjukvården och hur deras behov blir mötta genom digitala vårdmöten som videokonsultationer, särskilt i glesbefolkade regioner i Sverige. Min första delstudie är en systematisk översikt som inkluderar kvalitativa studier med fokus på vuxna patienters erfarenheter av videokonsultationer med vården. Min andra delstudie är en intervjustudie om patienters erfarenheter av akuta videokonsultationer i akutrummen på Västerbottens sjukstugor. Min tredje delstudie söker kunskap om personers erfarenheter av möten med sin fasta läkare som rondar på särskilda boenden via surfplatta, och den fjärde delstudien kommer att, i ett bredare perspektiv, undersöka vad god vård är i en vårdkedja och om den kan bli mer sömlös med digital teknik.

Min grundutbildning är specialistsjuksköterska i vård av äldre där jag har en medicine magisterexamen och mitt examensarbete handlade om palliativ vård. Mitt forskarintresse började vid Institutionen för Biokemi på Umeå Universitet där jag var forskarelev under min gymnasieutbildning och intresset fortsatte sedan att utvecklas under mina utbildningar inom omvårdnad. Jag har även en läst kursen Grunderna i AI vid Linköpings Universitet.

Jag är sedan 2022 vetenskaplig sekreterare i Svensk Förening för Glesbygdsmedicin.