"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lucas Santana Souza

Lucas är evolutionärbiolog och använder matematiska modeller och datorsimuleringar för att undersöka mekanismer som leder till social evolution över biologiska skalor.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, IceLab, Naturvetarhuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Lucas avslutade sina doktorandstudier vid Institutionen för ekologi och evolutionsbiologi vid University of Tennessee (Knoxville), USA. Under sina doktorandstudier utvecklade Lucas populationsgenetikmodeller och individbaserade simuleringar för att förstå effekten av partiell privatisering på mikrobiell utveckling av samarbete i ytvidhäftande populationer (biofilmer) och cell-cellkommunikation (quorum sensing).

Nu på IceLab fokuserar Lucas på en nyckelhändelse under livets utveckling: endosymbios. Trots dess betydelse är lite känt om sannolikheten och de adaptiva konsekvenserna av att förvärva en organell som mitokondrien. I samarbete med Eric Libby använder Lucas ett matematiskt tillvägagångssätt kombinerat med en unik datamängd för att ta itu med frågor relaterade till utvecklingen av en fördelaktig prokaryotisk endosymbios.

Lucas älskar kaffe och sötsaker, vilket gör att han älskar den svenska traditionen med Fika.