"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mari Jonsson

Jag är ekonomisamordnare på Humlab och jobbar med ekonomi och administrativa uppgifter. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Ekonom vid Humlab
Plats
Samhällsvetarhuset, Humlab är beläget under UB Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina arbetsuppgifter innebär samordning ekonomi och projektredovisning bland annat. Att vara ett stöd och support till enhetens personal i frågor rörande ekonomi, budget, kostnadsberäkningar mm. 

Exempel på arbetsuppgifter:

 - Kontering av ekonomiska transaktioner

- Månadsavstämningar

- Tertialbokslut

- Prognoser

- Budget

- Projektredovisning