"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Rudberg

Handlägger och fattar beslut om ansökningar för examen på grund-, avancerad och forskarnivå samt arbetar med lokala examensbeskrivningar.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Examenshandläggare vid Studentcentrum Enhet: Examina
Plats
Plan 3, Östra flygeln, Förvaltningshuset, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå