"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Sjölander

Jag undervisar om värdering av läkemedel, främst på farmaciprogrammen, och forskar om användning av läkemedel och effekter av läkemedelsanvändning.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor (tjänstledig) vid Institutionen för medicinsk och translationell biologi Enhet: Grupp Sofia Mattsson
Plats
hus H, Johan Bures väg 12, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
Drugs - real world outcomes, Springer Nature 2023, Vol. 10 : 61-68
Gustafsson, Maria; Altufaili, Muna; Sjölander, Maria
European Heart Journal Open, Oxford University Press 2022, Vol. 2, (1)
Holmberg, Henrik; Sjölander, Maria; Glader, Eva-Lotta; et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, Springer 2022, Vol. 78, (3) : 477-487
Kindstedt, Jonas; Sjölander, Maria; Lövheim, Hugo; et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, Springer Science+Business Media B.V. 2022, Vol. 78 : 869-877
Norberg, Helena; Sjölander, Maria; Glader, Eva-Lotta; et al.
Drugs & Aging, Springer Nature 2022, Vol. 39, (7) : 573-585
Sönnerstam, Eva; Gustafsson, Maria; Lövheim, Hugo; et al.
Patient Preference and Adherence, Dove Medical Press 2022, Vol. 16 : 343-352
Westberg, Annica; Sjölander, Maria; Glader, Eva-Lotta; et al.
Drugs & Aging, Adis 2021, Vol. 38 : 1017-1023
Gustafsson, Maria; Lövheim, Hugo; Sjölander, Maria
JAMA Network Open, American Medical Association 2021, Vol. 4, (8)
Sjölander, Maria; Carlberg, Bo; Norberg, Margareta; et al.
Research in Social and Administrative Pharmacy, Elsevier 2019, Vol. 15, (12) : E49-E49
Sjölander, Maria; Carlberg, Bo; Norberg, Margareta; et al.
Research in Social and Administrative Pharmacy, Elsevier 2019, Vol. 5, (3) : 287-291
Sjölander, Maria; Lindholm, Lars; Pfister, Bettina; et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, SPRINGER HEIDELBERG 2019, Vol. 75, (9) : 1321-1322
Sönnerstam, Eva; Sjölander, Maria; Lövheim, Hugo; et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, Springer Berlin/Heidelberg 2018, Vol. 74, (10) : 1351-1360
Sönnerstam, Eva; Sjölander, Maria; Lövheim, Hugo; et al.
International Journal of Clinical Pharmacy, SPRINGER 2017, Vol. 39, (1) : 216-216
Gustafsson, Maria; Sjölander, Maria; Gallego, Gisselle
European Journal of Clinical Pharmacology, Springer 2017, Vol. 7, (73) : 827-835
Gustafsson, Maria; Sjölander, Maria; Pfister, Bettina; et al.
International Journal of Clinical Pharmacy, Vol. 39, (4) : 953-959
Sjölander, Maria; Gustafsson, Maria; Gallego, Gisselle
European Journal of Clinical Pharmacology, Vol. 73, (6) : 735-742
Sönnerstam, Eva; Sjölander, Maria; Gustafsson, Maria
European Journal of Clinical Pharmacology, Vol. 72, (9) : 1143-1153
Gustafsson, Maria; Sjölander, Maria; Pfister, Bettina; et al.
European Stroke Journal, Sage Publications 2016, Vol. 1, (2) : 101-107
Sjölander, Maria; Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta
Drugs and aging, Springer 2016, Vol. 33, (12) : 889-899
Sönnerstam, Eva; Sjölander, Maria; Gustafsson, Maria
European Journal of Clinical Pharmacology, Vol. 71, (4) : 507-515
Gustafsson, Maria; Sandman, Per-Olof; Karlsson, Stig; et al.
Stroke, Vol. 46, (8) : 2220-2225
Sjölander, Maria; Eriksson, Marie; Asplund, Kjell; et al.
Umeå University medical dissertations, 1603
Sjölander, Maria
European Journal of Clinical Pharmacology, Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg 2013, Vol. 69, (5) : 1173-1180
Sjölander, Maria; Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta
Pharmacoepidemiology and Drug Safety, San Francisco: John Wiley & Sons 2012, Vol. 21, (9) : 911-919
Sjölander, Maria; Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta
Abstracts 27th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management Hyatt Regency Chicago: Chicago, Illinois, USA August 14–17, 2011, Wiley 2011 : S110-S110
Sjölander, Maria; Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta
Stroke, American Heart Association 2010, Vol. 41, (2) : 397-401
Glader, Eva-Lotta; Sjölander, Maria; Eriksson, Marie; et al.

Forskningsprojekt

29 april 2013 till 31 december 2027