"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Thelander

VFU-administration för spec utb ambulans, anestesi, intensivvård, operation, psykiatri, onkologi och vård av äldre samt för barnmorskeprogrammet och kursen neonatal intensivvård.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Studieadministratör vid Institutionen för omvårdnad Roll: Administratör
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Arbetar med VFU-administration för Specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot ambulanssjukvård, anestesisjukvård, intensivvård, operationssjukvård, psykiatrisk vård, onkologisk vård och vård av äldre samt för Barnmorskeprogrammet och kursen Omvårdnad med inr mot neonatal intensivvård.