"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Marie Nordström

Forskar inom Datavetenskaplig didaktik (Computer Science Education, CSE). 

Undervisar i programmering och är programstudievägledare för Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap Roll: Studievägledare
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.C.450 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Universitetspedagogiska konferensen 2017: undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2017 : 33-36
Johansson, Pedher; Nordström, Marie
Software quality journal, Vol. 24, (2) : 231-246
Börstler, Jurgen; Caspersen, Michael E.; Nordström, Marie
Ett universitet i tiden: universitetspedagogiska konferensen 2013 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2013 : 41-46
Johansson, Pedher; Nordström, Marie
ACM Transactions on Computing Education, ACM Digital Library 2011, Vol. 11, (1)
Börstler, Jurgen; Nordström, Marie; Paterson, James H.
ACM inroads, Vol. 2, (4) : 50-58
Nordström, Marie
Report / UMINF, 10.15
Nordström, Marie
SIGCSE Bulletin inroads, Vol. 41, (4) : 126-143
Börstler, Jürgen; Hall, Mark S; Nordström, Marie; et al.
Proceedings of the 13th annual conference on Innovation and technology in computer science education : 47-52
Börstler, Jurgen; Christensen, Henrik B; Nordström, Marie; et al.
Reflections on the teaching of programming, Springer 2008 : 80-97
Börstler, Jürgen; Nordström, Marie; Kallin Westin, Lena; et al.
UMINF, 06.31
Börstler, Jürgen; Caspersen, Michael E.; Nordström, Marie
UMINF, 07.26
Nordström, Marie
36th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference (FIE2006) : M4E-22
Eliasson, Johan; Kallin Westin, Lena; Nordström, Marie
Dept. of Computing Science, Umeå University 2006
Eliasson, Johan; Kallin Westin, Lena; Nordström, Marie
UMINF, 06.23
Nordström, Marie; Kallin Westin, Lena
Proceedings of the 2004 ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference (FIE2004) : F3C-6
Kallin Westin, Lena; Nordström, Marie
En öppen högskola - vilka kunskaper och vilket lärande: Proceedings of Universitetspedagogisk konferens in Umeå, February 19-20 : 34-47
Kallin Westin, Lena; Nordström, Marie
Lärarens liv - vision och verklighet: Konferensrapport från Universitetspedagogisk konferens in Umeå, February 15-16, 2001 : 141-156
Kallin, Lena; Nordström, Marie
Utbildning i förändring: Konferensrapport från Universitetspedagogisk konferens i Umeå 20-21 februari 1997 : 308-321
Kallin, Lena; Nordström, Marie; Palmquist, Lena
Nordström, Marie; Börstler, Jurgen