"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Martin Flood

Martin Flood

Min forskning riktar sig mot policy inom den svenska lärarutbildningen efter högskolereformen 1977. Jag intresserar mig speciellt för slöjdlärarutbildningens betingelser.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt (tjänstledig) vid Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Jag har en yrkesbakgrund som lärare på högstadiet i trä- och metallslöjd och teknik. Sedan 2010 har jag arbetat som universitetsadjunkt på Institutionen för estetiska ämnen, främst med undervisning inom slöjdlärarutbildningen men även uppdragsutbildning och lärarprogrammens gemensamma kurser. Inom nämnda utbildningar har jag även arbetat med validerings- och antagningsfrågor.

Från hösten 2020 är jag anställd som doktorand på heltid. Min forskning riktar sig mot policy inom den svenska lärarutbildningen efter högskolereformen 1977. Jag intresserar mig speciellt för slöjdlärarutbildningens betingelser. Frågan hur policy iscensätts i en dynamisk utbildningsmiljö är central. 

Undervisade främst inom slöjdlärarutbildningen 2010-2020. Sedan hösten 2020 arbetar jag med min avhandling på heltid.