"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mattias Sandström

Arbetar som utredare på CEDAR, bland annat med att hjälpa forskare som önskar datauttag från våra databaser samt kvalitetssäkring och upparbetning av databaserna.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Utredare vid Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ) Enhet: DDB Umeå Roll: Biträdande föreståndare
Plats
Norra Beteendevetarhuset, 4 tr, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Högskolan i Jönköping 2015
Malmberg, Bo; Sandström, Mattias; Sundström, Gerdt; et al.
Journal of Environmental Monitoring, Royal Society of Chemistry 2003, Vol. 5, (3) : 477-482
Sandström, K. J. Mattias; Sunesson, Anna-Lena; Levin, Jan-Olof; et al.
The Analyst, Royal Society of Chemistry 2001, Vol. 126, (11) : 2008-2014
Sandström, K. J. Mattias; Carlson, Rolf; Sunesson, Anna-Lena; et al.
Sensors and actuators. B, Chemical, Elsevier 2000, Vol. 70, (1–3) : 182-187
Sandström, K. J. Mattias; Newman, Jeffrey; Sunesson, Anna-Lena; et al.
Journal of Environmental Monitoring, Royal Society of Chemistry 1999, Vol. 1, (4) : 293-298
Sandström, K. J. Mattias; Turner, Anthony P. F.
Behaviour & Information Technology, Taylor & Francis 1993, Vol. 12, (6) : 359-363
Sandström, Monica; Hansson Mild, Kjell; Sandström, Mattias; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2009 till 31 december 2011