"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Max Yan

Intresserad av vågfenomen såsom ljus eller mekaniska i komplexa material, och deras tillämpningar. Kurser: FEM modellering, reglerteknik m.m.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
X, Håken Gullessons väg 20, Teknikhuset, TEK.D.413 Umeå universitet, 901 87 Umeå
  • 2024 Feb.-: Umeå Universitet (UmU), assoc. prof.
  • 2009-2024: Kungliga Tekniska högskolan (KTH), asst. prof./researcher
  • 2008-2009: Danmarks Tekniske Universitet (DTU), postdoc/asst. prof.
  • 2006-2008: Kungliga Tekniska högskolan (KTH), postdoc
  • 1998-2006: Nanyang Technological University (NTU), undergrad./phd

Google Scholar profile; ORCiD: 0000-0002-3368-9786

 

Green Chemistry, Royal Society of Chemistry 2022, Vol. 24, (18) : 7137-7147
Koskela, Salla; Zha, Li; Wang, Shennan; et al.
Frontiers in Optics + Laser Science 2021
Ebadi, Seyed Morteza; Örtegren, Jonas; Yan, Max
Advanced Optical Materials, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2021, Vol. 9, (22)
Liu, Xianghui; Xiao, Chengyu; Wang, Pan; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2021, Vol. 29, (11) : 16323-16323
Ying, Qianwen; Zhang, Jiahao; Zhang, Hongliang; et al.
RSC Advances, Royal Society of Chemistry 2020, Vol. 10, (67) : 40719-40724
Chen, Hui; Montanari, Céline; Yan, Max; et al.
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, Royal Society of Chemistry 2020, Vol. 22, (25) : 13965-13974
Liu, Xianghui; Chang, Qi; Yan, Max; et al.
Photonics Research, Optical Society of America 2020, Vol. 9, (1) : 43-48
Lu, Longhui; Liu, Deming; Yan, Max; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 2020, Vol. 117, (26) : 14657-14666
Zhang, Haiwen; Ly, Kally C. S.; Liu, Xianghui; et al.
ACS Applied Materials and Interfaces, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 11, (38) : 35451-35457
Chen, Hui; Baitenov, Adil; Li, Yuanyuan; et al.
Optics Letters, Optical Society of America 2019, Vol. 44, (19) : 4729-4732
Lu, Longhui; Liu, Deming; Yan, Max; et al.
Macromolecules, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 52, (8) : 3131-3140
Medina, Lilian; Nishiyama, Yoshiharu; Daicho, Kazuho; et al.
ACS Applied Materials and Interfaces, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 11, (22) : 20465-20472
Montanari, Céline; Li, Yuanyuan; Chen, Hui; et al.
Optics Letters, Optical Society of America 2019, Vol. 44, (12) : 2962-2965
Vasileva, Elena; Baitenov, Adil; Chen, Hui; et al.
Journal of Physics Communications, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2019, Vol. 3, (11)
Yan, M.
Composites Science And Technology, Elsevier 2018, Vol. 164 : 296-303
Fu, Qiliang; Yan, Min; Jungstedt, Erik; et al.
Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry 2018, Vol. 6, (3) : 1094-1101
Li, Yuanyuan; Yang, Xuan; Fu, Qiliang; et al.
Advanced Optical Materials, John Wiley & Sons 2018, Vol. 6, (23)
Vasileva, Elena; Chen, Hui; Li, Yuanyuan; et al.
Physical Review B, American Physical Society 2017, Vol. 95, (24)
Dai, Jin; Ding, Fei; Bozhevolnyi, Sergey I.; et al.
ChemSusChem, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2017, Vol. 10, (17) : 3445-3451
Li, Yuanyuan; Fu, Qiliang; Rojas, Ramiro; et al.
Physical Review B, American Physical Society 2016, Vol. 93, (15)
Dai, J.; Dyakov, S. A.; Yan, M.
Physical Review B, American Physical Society 2016, Vol. 94, (12)
Dai, Jin; Dyakov, Sergey A.; Bozhevolnyi, Sergey I.; et al.
IEEE Photonics Journal, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 2016, Vol. 8, (2)
Gong, Hanmo; Chen, Xi; Qu, Yurui; et al.
Biomacromolecules, American Chemical Society (ACS) 2016, Vol. 17, (4) : 1358-1364
Li, Yuanyuan; Fu, Qiliang; Yu, Shun; et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2016, Vol. 217, (9) : 1089-1095
Lobov, Gleb S.; Zhao, Yichen; Marinins, Aleksandrs; et al.
Advanced Optical Materials, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2016, Vol. 4, (10) : 1651-1656
Lobov, Gleb S.; Zhao, Yichen; Marinins, Aleksandrs; et al.
Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, American Physical Society 2015, Vol. 92, (3)
Dai, J.; Dyakov, S. A.; Yan, Max
Journal of Physics D: Applied Physics, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2015, Vol. 48, (30)
Dyakov, S. A.; Dai, J.; Yan, M.; et al.
Applied Physics Letters, American Institute of Physics (AIP) 2015, Vol. 106, (6)
Dyakov, S. A.; Dai, J.; Yan, M.; et al.
Optical Materials Express, Optics Info Base, Optical Society of America 2015, Vol. 5, (11) : 2642-2647
Lobov, G. S.; Zhao, Y.; Marinins, A.; et al.
Journal of the European Optical Society-Rapid Publications, EDP Sciences 2015, Vol. 10
Soltanmoradi, R.; Wang, Q.; Qiu, M.; et al.
Nanoscale, Royal Society of Chemistry 2014, Vol. 6, (3) : 1756-1762
Chen, Xi; Chen, Yiting; Dai, Jin; et al.
Plasmonics, Springer 2014, Vol. 9, (5) : 1197-1205
Chen, Xi; Chen, Yiting; Shi, Yuechun; et al.
Optics Express, Optica Publishing Group 2014, Vol. 22, (21) : 25233-25241
Chen, Xi; Shi, Yuechun; Lou, Fei; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2014, Vol. 22, (25) : 30807-30814
Chen, Yiting; Dai, Jin; Yan, Min; et al.
Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, American Physical Society 2014, Vol. 90, (4)
Dyakov, S. A.; Dai, J.; Yan, Max; et al.
Scientific Reports, Vol. 4, (1)
Gong, Hanmo; Yang, Yuanqing; Chen, Xingxing; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2014, Vol. 22, (7) : 8490-8502
Lou, Fei; Yan, Min; Thylen, Lars; et al.
Optics Letters, Optica Publishing Group 2014, Vol. 39, (15) : 4431-4434
Shi, Yuechun; Chen, Xi; Lou, Fei; et al.
Applied Physics Letters, American Institute of Physics (AIP) 2014, Vol. 105, (6)
Soltanmoradi, R.; Dyakov, S. A.; Wang, Q.; et al.
Journal of Optics, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2014, Vol. 16, (2)
Yan, M.; Dai, J.; Qiu, M.
Applied Physics Letters, American Institute of Physics (AIP) 2014, Vol. 104, (22)
Zhao, Ding; Meng, Lijun; Gong, Hanmo; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2013, Vol. 21, (18) : 20873-20879
Chen, Yiting; Dai, Jin; Yan, Min; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2013, Vol. 21, (2) : 1639-1644
Chen, Yiting; Wang, Jing; Chen, Xi; et al.
Optics Express, Optical Society of America 2013, Vol. 21, (6) : 6697-6706
Dai, Jin; Ye, Fei; Chen, Yiting; et al.
Optical fiber telecommunications VIA: components and subsystems, Oxford: Academic Press 2013 : 205-241
Thylen, Lars; Holmström, Petter; Wosinski, Lech; et al.
Journal of Optics, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2013, Vol. 15, (2)
Yan, M.
ACS Nano, American Chemical Society (ACS) 2012, Vol. 6, (3) : 2550-2557
Chen, Xi; Chen, Yiting; Yan, Min; et al.
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, IEEE 2011, Vol. 17, (4) : 1107-1111
Li, Qiang; Wang, Shanshan; Chen, Yiting; et al.
Journal of Optics, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2011, Vol. 13, (7)
Song, Yi; Wang, Jing; Yan, Min; et al.
Journal of Optics, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2011, Vol. 13, (7)
Song, Yi; Wang, Jing; Yan, Min; et al.

Jag undervisar främst i kurser relaterade till maskinteknik på UmU. Tidigare på KTH har jag undervisat i "Elektromagnetism och vågrörelselära" på grundnivå, och masterkurser i fotonik inklusive "Laserfysik", "Fotonikens grundprinciper", och "Tillämpad fotonik" m.m.