"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Mikaela Hammarstedt

Arbetar som chefsstöd inom HR till några av universitetsförvaltningens enheter, Internrevisionen, Lärarhögskolan, Curiosum samt Arcum. 

Verksam vid

Anknytning
HR-specialist (tjänstledig) vid Personalenheten
Plats
Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 4, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå