"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miranda Schönfeldt

Jag arbetar som studieadministratör på sociologiska institutionen och institutionen för psykologi.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Studieadministratör vid Sociologiska institutionen Roll: Administratör
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som administratör till Institutionen för psykologi Roll: Administratör
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14 Umeå universitet, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Områden jag administrerar på Sociologiska institutionen är: Biblioteks- och informationsvetenskap kandidat - och magisterprogram, forskarutbildningen samt tentamensfrågor. Jag sitter som sekreterare i Forskning- och forskarutbildningsutskottet

Områden jag administrerar på Institutionen för psykologi: fristående uppsatskurser, magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa samt Logopedprogrammets psykologikurser. Jag sitter också som sekreterare i grundutbildningsutskottet samt i programråden för Kognitionsvetenskap på kandidat- och masternivå.