Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Niklas Andersson

Niklas Andersson

Lärare vid Designhögskolan som undervisar i interaktionsdesign, desigmetodik, grafisk formgivning, hållbar utveckling och presentationsteknik. Ledamot i enhetens grupp för lika villkor.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Designhögskolan vid Umeå universitet
Plats
Östra Strandgatan 30 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Vad jag gör på Designhögskolan
Som designlärare är jag intresserad av den experimenterande sidan av designen. Specialiserad på estetik av interaktionsdesign, interaktionsdesignpraktik, semiotik och designetnografi, har jag just nu störst fokus på estetikens roll i samband med systemtänkande och hållbar utveckling.

Sedan 2017 är jag personalrepresentant vid institutionens grupp för Lika Villkor tillsammans med Sara Eriksson.

Undervisning
Jag är kursansvarig lärare för dessa fristående kurser på Designhögskolan; 5ID202 Grundläggande tvådimensionell formgivning, 5ID199 Design för idékommunikation, 5ID203 Design för användarupplevelse. Jag undervisar också i ett flertal kurser inom främst grafisk formgivning på både grundläggande och avancerad nivå. 

Bakgrund
Jag är en erfaren designer med specialisering i interaktionsdesign, med bakgrund från reklambranschen. Mellan åren 1984-1994 arbetade jag som grafisk formgivare, AD och illustratör med kunder som Disney, LKAB, Mitsubishi, AGA, World Equestrian Games och Adidas. Första gången jag kom i kontakt med Designhögskolan var 1992 när jag gav en timmes föreläsning om presentationstekniker för den allra första gruppen av studenter vid Designhögskolan. Efter det sattes en snöboll i rullning och ett år senare, 1993, var jag en regelbundet återkommande gästföreläsare på skolan, involverad i att undervisa ämnen som skisstekniker, perspektivteckning, konstruktionsritning och fotografi.

Med mitt urprung från den tvådimensionella världen av grafisk formgivning, illustration och fotografi, var jag fascinerad av de utmaningar som tredimensionella produkter gav mig. I slutändan, 1994, föll jag för frestelsen, ansökte själv till utbildningen - och blev antagen. Under de första åren av min utbildning blev jag mer och mer fascinerad av möjligheterna till den framväxande digitaliseringen av vardagliga produkter, och 1996 fick jag möjlighet att förflyttas till det nya masterprogrammet i interaktionsdesign. Från detta ögonblick har utvecklingen av disciplinen för interaktionsdesign varit mitt huvudsakliga designintresse. Två av de lärare som påverkade mig mest var professor Ivan Peciva (formstudier) och professor Mike Stott (interaktionsdesign).

Efter examen 1999 blev jag anställd som designer på institutionen för att arbeta med och leda ett tillämpat forskningsprojekt om plaggdatorer i samarbete med Nokia, Volvo Trucks och Snickers Workwear. Under 2001 började jag undervisa mer regelbundet i masterprogrammet i interaktionsdesign, och mellan åren 2009-2015 var jag programansvarig för samma program. Parallellt med min tid på UID har jag sedan 1990-talet arbetat som frilansande industridesigner inom främst telekom- och IT-industrin.

 

Prata med mig om

  • Interaktionsdesign
  • Kreativa metoder
  • Idékommunikation
  • Designvisualisering
  • Interaktionens estetik
  • Systemtänkande
  • Visuell semiotik
  • Grafisk formgivning
  • Immaterialrätt
  • Lika villkor
Proceedings of CHI 2001: Human Factors in Computing Systems, Extended Abstracts
Fällman, Daniel; Andersson, Niklas; Johansson, Lars
Proceedings of the International Conference on Affective Human Factors Design, CAHD 2001
Fällman, Daniel; Andersson, Niklas; Johansson, Lars