"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Ola Wiodahl

Ola Wiodahl

Jag arbetar med institutionens ekonomi och är kontaktperson för ekonomiska frågor som berör Institutionen för odontologi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Ekonom vid Institutionen för odontologi Enhet: Administration odontologi Roll: Administratör
Plats

Jag arbetar med budget/prognoser och bokslut/rapporter för såväl enskilda forskargrupper som institutionen i stort. Därtill hanterar jag institutionens leverantörs- och kundfakturor samt allehanda administrativa sysslor inom det ekonomiska området.

I min roll som ekonom stöttar jag institutionens prefekt i ekonomiska frågor men jag finns självfallet även tillhands för ekonomiska funderingar från institutionens medarbetare.

Kika gärna in institutionens hemsida och Facebooksida!