"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Olof Johansson

Jag är lärare som undervisar mestadels inom lärarutbildningen på rena matematikkurser men också på verksamhetsförlagda kurser. Jag är även en av kontaktpersonerna för övningskolorna.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, MIT.E.319 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar sedan 1984 vid Umeå universitet, främst med undervisning och då är det i matematik och matematikdidaktik. Var en av medlemmarna i ledningsgruppen för konferensen Matematikbiennalen som genomfördes 2012 och 2014 med över 2000 deltagare. 2015 fick jag Lärarhögskolans pedagogiska pris.

Jag undervisar främst inom lärarutbildningen. VFU-kurser inom ämneslärarprogrammet är en viktig arbetsuppgift och jag genomför många VFU-besök i ämnet matematik. Förutom detta undervisar jag på matematikkurser för både grundlärare och gymnasielärare. Sitter för tillfället i Grundlärarnas programråd men har tidigare suttit många år i ämneslärarnas programråd.

Jag har i cirka tio års tid varit kursansvarig för en av matematikkurserna på grundlärarprogrammen, f-3 och årkurs 4-6 vilket har varit både utmanande men mycket utvecklande. Jag har haft som mål att både lyfta studenternas matematikkunnande och att ändra deras inställning till ämnet matematik. Många har en mycket negativ bild av ämnet vilket kan överföras till deras framtida elever. Jag använder mycket konkret material och andra representationsformer för att förklara matematiska begrepp vilket har uppskattats av studenterna och speciellt de med negativa erfarenheter av skolmatematiken.

Arbetar nu även som kontaktperson mot övningskolor som är knutna till Umeå Universitet. Syftet med uppdraget är att stötta samverkan mellan skolorna och universitetet. Att informera, både handledare på övningskolorna och universitetslärare inom lärarutbildningen samt organisera fortbildning för handledarna.

 

Jag undervisar främst inom lärarutbildningen. VFU-kurser inom ämneslärarprogrammet är en viktig arbetsuppgift och jag genomför många VFU-besök i ämnet matematik. Förutom detta undervisar jag på matematikkurser för både grundlärare och gymnasielärare. Sitter för tillfället i Grundlärarnas programråd men har tidigare suttit många år i ämneslärarnas programråd.