Hoppa direkt till innehållet
printicon

Lokalförsörjningsenheten

Anknutna

Telefon
090-786 99 48

Lokalplanerare för Konstnärligt campus, Beteendevetarhuset, Humanisthuset, Norra Beteendevetarhuset och Polishuset.

Johanna Westberg, konsult

Lokalplanerare för Biologihuset, Fysikhuset, Förvaltningshuset, Naturvetarhuset, Universitetsledningshuset, Vårdvetarhuset, Östra Paviljongen och IKSU samt samordnare för fysisk tillgänglighet.

Telefon
070-386 71 08

Säkerhetschef samt ansvarig för Umu-kortet och lås- och passersystem.