"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Per-Håkan Lundow

Universitetslektor och docent i matematik vid institutionen för matematik och matematisk statistik. Tillhör forskargruppen för diskret matematik.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, MIT.B.325 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning rör sig i gränslandet mellan diskret matematik och teoretisk fysik. Den så kallade Ising-modellen, en enkel spinnmodell för magnetisering, har varit ämnet för de flesta av mina publikationer, i olika dimensioner och på olika underliggande grafer. Frågeställningarna handlar då om den fasövergång som modellen försöker fånga, tex genom uppskattningar av den kritiska punkten och tillhörande kritiska exponenter. Även varianter som spinnglas, med slumpinteraktion mellan spinnen, har lett till flera artiklar. Dessa modeller har heltalsspinn (tex +1, -1), men på senare tid har jag börjat nysta i en mer generell modell med reella spinn, den så kallade phi-4 modellen. Jag har även skrivit arbeten om Fortuin-Kasteleyns random cluster modell, som kanske är mer hemmahörande inom
kombinatorik men intressant även för fysiker, då om fenomenet damage spreading. Jag är också intresserad av enumerationsproblem inom kombinatorik, tex beräkningar av matrispermanenter, som på senare tid har blivit intressant för forskning om kvantdatorer genom kopplingen till så kallad bosonsampling.

De senaste åren har jag främst undervisat på kurserna Kontinuerlig Optimering och Heltalsprogrammering för studenterna på Industriell ekonomi-programmet, samt en kurs i Diskret Matematik för systemvetare.

Applied Mathematics and Computation, Elsevier 2024, Vol. 462
Åhag, Per; Czyż, R.; Lundow, Per-Håkan
Nuclear Physics B, Vol. 993
Lundow, Per-Håkan; Markström, Klas
Nuclear Physics B, Elsevier 2022, Vol. 985
Lundow, Per-Håkan
Journal of Computational Physics, Academia Press 2022, Vol. 455
Lundow, Per-Håkan; Markström, Klas
Nuclear Physics B, Elsevier 2021, Vol. 967
Lundow, Per-Håkan
Entropy, MDPI 2019, Vol. 21, (10)
Campbell, Ian A.; Lundow, Per-Håkan
Physical review. E, American Physical Society 2019, Vol. 99, (2)
Lundow, Per-Håkan; Markström, Klas
2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), IEEE 2019 : 224-227
Åhag, Per; Hed, Lisa; Lundow, Per-Håkan; et al.
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Elsevier 2018, Vol. 511 : 40-53
Lundow, Per-Håkan; Campbell, I. A.
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Elsevier 2018, Vol. 492 : 1838-1852
Lundow, Per-Håkan; Campbell, I. A.
Physical Review B, American Physical Society 2018, Vol. 97, (2)
Lundow, Per-Håkan; Campbell, I. A.
Experimental Mathematics, Philadelphia: Taylor & Francis 2018, Vol. 27, (1) : 119-124
Åhag, Per; Czyz, Rafal; Lundow, Per-Håkan
Physical Review E, Vol. 95, (1)
Lundow, Per-Håkan; Campbell, I. A.
Physical review. E, Vol. 95, (4)
Lundow, Per-Håkan; Campbell, I. A.
Physical Review E, Vol. 93, (2)
Lundow, Per-Håkan; Campbell, I. A.
Physical Review E. Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, Vol. 93, (1)
Lundow, Per-Håkan; Campbell, I. A.
Nuclear Physics B, Elsevier 2016, Vol. 911 : 163-172
Lundow, Per-Håkan; Markström, Klas
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 434 : 181-193
Lundow, Per-Håkan; Campbell, I. A.
Physical Review E. Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, American Physical Society 2015, Vol. 91, (4)
Lundow, Per-Håkan; Campbell, I. A.
Nuclear Physics B, Vol. 895 : 305-318
Lundow, Per-Håkan; Markström, Klas
Physical Review E. Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, American Physical Society 2015, Vol. 91
Lundow, Per-Håkan; Markström, Klas
Nuclear Physics B, Vol. 889 : 249-260
Lundow, Per-Håkan; Markström, Klas
PHYSICAL REVIEW E, Vol. 87, (2)
Lundow, P. H.; Campbell, I. A.
PHILOSOPHICAL MAGAZINE, Vol. 93, (14) : 1755-1770
Lundow, Per Håkan; Rosengren, Anders
PHYSICAL REVIEW E, Vol. 86, (4)
Lundow, P. H.; Campbell, I. A.
PHYSICAL REVIEW B, Vol. 83, (1)
Campbell, I. A.; Lundow, P. H.
PHYSICAL REVIEW B, Vol. 83, (18)
Lundow, P. H.; Campbell, I. A.
Nuclear Physics B, Amsterdam: Elsevier 2011, Vol. 845, (1) : 120-139
Lundow, P. H.; Markström, Klas
IEEE Transactions on Information Theory, IEEE 2010, Vol. 57, (8) : 3692-3699
Friedland, S.; Lundow, P. H.; Markström, Klas
PHYSICAL REVIEW B, Vol. 82, (2)
Lundow, P. H.; Campbell, I. A.
PHILOSOPHICAL MAGAZINE, Vol. 90, (24) : 3313-3353
Lundow, P. H.; Rosengren, A.
Physical Review E. Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, Vol. 80, (3) : 031104-4 pages
Lundow, P. H.; Markström, Klas
Philosophical Magazine, Taylor & Francis Group 2009, Vol. 89, (22-24) : 2009-2042
Lundow, P. H.; Markström, Klas; Rosengren, A.
Central European Journal of Physics, Walter de Gruyter 2009, Vol. 7, (3) : 490-502
Lundow, Per-Håkan; Markström, Klas
Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 77, (7)
Basylko, S. A.; Lundow, Per-Håkan; Rosengren, A.
Journal of statistical physics, Springer 2008, Vol. 133, (3) : 513-533
Friedland, S.; Krop, E.; Lundow, Per-Håkan; et al.
LMS Journal of Computation and Mathematics, Cambridge University Press 2008, Vol. 11 : 1-14
Lundow, Per-Håkan; Markström, Klas
PHYSICAL REVIEW B, Vol. 77, (13)
Rosengren, A.; Lundow, P. H.; Balatsky, A. V.
PHYSICAL REVIEW B, Vol. 76, (6)
Belonoshko, A. B.; Davis, S.; Skorodumova, N. V.; et al.
Advances in Physics, Taylor & Francis 2007, Vol. 56, (5) : 653-755
Häggkvist, Roland; Rosengren, Anders; Lundow, Per Håkan; et al.
Experimental Mathematics, Vol. 15, (3) : 343-353
Lundow, P. H.; Markström, Klas
Physical Review E. Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics: Statistical Physics, Plasmas, Fluids, and Related Interdisciplinary Topics, New York: American Physical Society through the American Institute of Physics 2004, Vol. 69, (4) : 19-
Häggkvist, Roland; Rosengren, Anders; Andrén, Daniel; et al.
Journal of statistical physics, Springer 2004, Vol. 114, (1-2) : 455-480
Häggkvist, Roland; Rosengren, Anders; Andrén, Daniel; et al.
Journal of statistical physics, Springer 2002, Vol. 108, (3-4) : 429-457
Häggkvist, Roland; Lundow, Per-Håkan
Discrete Mathematics, Vol. 231, (1-3) : 321-329
Lundow, Per-Håkan

Forskningsprojekt

1 januari 2016 till 31 december 2020

De senaste åren har jag främst undervisat på kurserna Kontinuerlig Optimering och Heltalsprogrammering för studenterna på Industriell ekonomi-programmet, samt en kurs i Diskret Matematik för systemvetare.

Den första kursen behandlar teorin för begränsade och obegränsade optimeringsproblem samt de klassiska numeriska metoderna (tex Steepest descent och Newtons metod) för att lösa dem. Teorin omsätts i praktiken med ett par laborationer. Exempel på optimeringsproblem som behandlas på kursen är att hitta den minsta cirkel som omsluter ett antal givna punkter, och, bestäm avståndet mellan en kon och en ellipsoid, dvs vilka två punkter i dessa är närmast varandra.

Kursen i heltalsprogrammering behandlar teorin för linjära blandade heltalsproblem, främst relaxation och dualitet, samt några metoder för att angripa problemen, tex dynamisk programmering, branch&bound, plansnittningsmetoder. Flera standardmodeller och deras formuleringar behandlas, som tex kappsäcksproblemet, tilldelningsproblemet, anläggningslokalisering, schemaläggning och handelsresandeproblemet. En laboration ingår där en standardmodell eller någon variant löses i en någorlunda realistisk situation.

Diskret matematik för systemvetare går igenom grundläggande logik och mängdlära, de elementära bevisteknikerna, samt begreppen relationer och funktioner. Klassiska algoritmer och funktioner inom talteori och enumeration, även sortering och sökning, behandlas och implementeras iPython. Enklare grafteori introduceras också. Exempel på problem vi behandlar är det klassiska optimeringsproblemet att bestämma kortaste vägen i en graf, som vi löser med Dijkstras algoritm. Kursen har även en laboration där vi dyker ner lite djupare i någon eller några algoritmer.