"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Per-Olof Sandman

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2022, Vol. 31, (11-12) : 1519-1530
Hedman, Ragnhild; Sandman, Per-Olof; Edvardsson, David
Nursing Open, John Wiley & Sons 2022, Vol. 9, (4) : 2117-2129
Sjögren, Karin; Bergland, Ådel; Kirkevold, Marit; et al.
BMC Nursing, Vol. 20, (1)
Baxter, Rebecca; Sandman, Per-Olof; Björk, Sabine; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 21, (1)
Lämås, Kristina; Bölenius, Karin; Sandman, Per-Olof; et al.
The Gerontologist, Oxford University Press 2020, Vol. 60, (5) : 859-867
Baxter, Rebecca; Sandman, Per-Olof; Björk, Sabine; et al.
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 73, (3) : 856-866
Corneliusson, Laura; Sköldunger, Anders; Sjögren, Karin; et al.
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 76, (4) : 999-1008
Lämås, Kristina; Bölenius, Karin; Sandman, Per-Olof; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Sköldunger, Anders; Sandman, Per-Olof; Backman, Annica C.
European Journal of Clinical Pharmacology, Springer 2020, Vol. 76, (4) : 525-537
Svahn, Sofia; Lövheim, Hugo; Isaksson, Ulf; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2020, Vol. 7 : 1787-1797
Vassbo, Tove Karin; Bergland, Ådel; Kirkevold, Marit; et al.
Journal of Advanced Nursing, Vol. 75, (12) : 3831-3843
Baxter, Rebecca; Lövheim, Hugo; Björk, Sabine; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2019, Vol. 19
Bölenius, Karin; Lämås, Kristina; Sandman, Per-Olof; et al.
Health & Social Care in the Community, John Wiley & Sons 2019, Vol. 27, (4) : E313-E322
Corneliusson, Laura; Sköldunger, Anders; Sjögren, Karin; et al.
BMC Geriatrics, BMC 2019, Vol. 19
Gustafsson, Maria; Lämås, Kristina; Isaksson, Ulf; et al.
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 75, (11) : 2526-2534
Lood, Qarin; Kirkevold, Marit; Sjögren, Karin; et al.
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2019, Vol. 72, (4) : 1251-1260
Lövheim, Hugo; Gustafsson, Maria; Isaksson, Ulf; et al.
International Journal of Geriatric Psychiatry, John Wiley & Sons 2019, Vol. 34, (1) : 130-136
Sköldunger, Anders; Wimo, Anders; Sjögren, Karin; et al.
Journal of Advanced Nursing, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 75, (5) : 979-988
Vassbø, Tove K.; Kirkevold, Marit; Edvardsson, David; et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, Springer 2018, Vol. 74, (4) : 483-488
Hemmingsson, Eva-Stina; Gustavsson, Maria; Isaksson, Ulf; et al.
International psychogeriatrics, New York: Cambridge University Press 2018, Vol. 30 : 77-85
Skottheim, Andreas; Lövheim, Hugo; Isaksson, Ulf; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2017, Vol. 17
Bölenius, Karin; Lämås, Kristina; Sandman, Per-Olof; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2017, Vol. 17, (1)
Lindbo, Agnes; Gustafsson, Maria; Isaksson, Ulf; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 31, (1) : 157-163
Lämås, Kristina; Karlsson, Stig; Nolén, Anna; et al.
Dementia, SAGE PUBLICATIONS LTD 2017, Vol. 16, (4) : 471-485
Sandberg, Linda; Rosenberg, Lena; Sandman, Per-Olof; et al.
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2016, Vol. 36, (3) : 168-174
Edvardsson, David; Backman, Annica; Bergland, Ådel; et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, Vol. 72, (8) : 987-994
Gustafsson, Maria; Isaksson, Ulf; Karlsson, Stig; et al.
Journal of Advanced Nursing, Vol. 72, (9) : 2153-2161
Patomella, Ann-Helen; Sandman, Per-Olof; Bergland, Ådel; et al.
The Gerontologist, Oxford University Press 2016, Vol. 56 : 389-389
Sköldunger, Anders B.; Wimo, A.; Sandman, Per-Olov; et al.
Alzheimer's Research & Therapy, Vol. 8
Wimo, Anders; Jönsson, Linus; Fratiglioni, Laura; et al.
Journal of Advanced Nursing, Vol. 71, (4) : 942-951
Bergland, Ådel; Kirkevold, Marit; Sandman, Per-Olof; et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, Vol. 71, (4) : 507-515
Gustafsson, Maria; Sandman, Per-Olof; Karlsson, Stig; et al.
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2015, Vol. 24, (9-10) : 1310-1319
Sjögren, Karin; Lindkvist, Marie; Sandman, Per-Olof; et al.
International psychogeriatrics, Vol. 27, (1) : 49-59
Vikström, Sofia; Sandman, Per-Olof; Stenwall, Ewa; et al.
Journal of Advanced Nursing, Vol. 70, (7) : 1672-1681
Bergland, Adel; Kirkevold, Marit; Sandman, Per-Olof; et al.
Journal of Advanced Nursing, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 69, (10) : 2196-2205
Sjögren, Karin; Lindkvist, Marie; Sandman, Per-Olof; et al.
Journal of Clinical Nursing, Vol. 21, (7-8) : 1136-1144
Edvardsson, David; Sandman, Per-Olof; Rasmussen, Birgit
International psychogeriatrics, Cambridge University Press 2012, Vol. 24, (3) : 406-415
Sjögren, Karin; Lindkvist, Marie; Sandman, Per-Olof; et al.
The Gerontologist, Vol. 52, (S1) : 451-451
Sjögren, Karin; Petersson, L; Sandman, Per-Olof; et al.
Versorgungsforschung für demenziell erkrankte Menschen: Health Services Research for People with Dementia, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 2011 : 56-61
Edvardsson, David; Winblad, Bengt; Sandman, Per-Olof
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Vol. 6, (1) : 5296-
Enarsson, Per; Sandman, Per-Olof; Hellzén, Ove
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Wiley 2011, Vol. 25, (2) : 357-364
Forsberg, Karl-Anton; Lindqvist, Olav; Björkman, Tommy Nils; et al.
Journal of Clinical Nursing, Vol. 19, (11-12) : 1519-1528
Forsberg, Karl A; Björkman, Tommy; Sandman, Per-Olof; et al.
Journal of Clinical Nursing, Malden: Wiley-Blackwell 2010, Vol. 19, (11-12) : 1519-1528
Forsberg, Karl Anton; Björkman, Tommy; Sandman, Per Olof; et al.
International psychogeriatrics, Cambridge University Press 2010, Vol. 22, (7) : 1154-1160
Lövheim, Hugo; Bergdahl, Ellinor; Sandman, Per-Olof; et al.
Journal of Nursing Management, Vol. 17, (1) : 59-65
Edvardsson, David; Sandman, Per-Olof; Nay, Rhonda; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

5 oktober 2010 till 31 december 2013