"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Petter Holmlund

Petter Holmlund

Jag jobbar som forskningsingenjör inom Umeå Hydrocephalus Reseach Group. Jag arbetar med forskning inom Medicinsk Teknik, med specifikt fokus på cererbospinalvätskesystemet och hjärnans blodkärl.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsingenjör vid Institutionen för strålningsvetenskaper Enhet: Radiofysik
Plats
10c, Målpunkt E03, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag jobbar som forskningsingenjör på MT-FoU inom Umeå Hydrocephalus Research Group. Mitt arbete fokuserar på tryck- och flödesmodellering av cerebrospinalvätskesystemet med tillämpningar mot diverse neurologiska sjukdomar såsom hydrocefalus och idiopatisk intrakraniell hypertension, samt modellering av hjärnans blodflöde med tillämpningar mot stroke. De övergripande projekten jag deltar i inkluderar studier av hjärnans och ögats fluiddynamiska samspel med avseende på gravitationen, studier av det Glymfatiska systemet (ett föreslaget reningssystem för hjärnan), samt studier av perfusionstrycket i hjärnans artärer under kirurgiska ingrepp där halspulsåderns funktion är påverkad. Arbetsmetoderna jag arbetat med inkluderar tryckmätningar, MRI och numeriska flödessimuleringar (s.k. Computational Fluid Dynamics, CFD). Jag deltar också i undervisning, där jag framförallt föreläser inom mätteknik, tryck- och flödesmätningar, samt ultraljud.

 
I grunden har jag en civilingenjörs-examen i Teknisk Fysik vid Umeå Universitet (2014) med huvudsaklig inriktning mot beräkningsfysik och mätteknik. Jag disputerade vid institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå Universitet år 2019 (Tek. Dr. i Medicinsk Vetenskap – Medicinsk Teknik).

Clinical Biomechanics, Vol. 100
Holmgren, Madelene; Holmlund, Petter; Stoverud, Karen-Helene; et al.
Fluids and Barriers of the CNS, BioMed Central 2022, Vol. 19, (1)
Holmlund, Petter; Stoverud, Karen-Helene; Eklund, Anders
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2022, Vol. 12
Nilsson, Daniel; Holmgren, Madelene; Holmlund, Petter; et al.
Investigative Ophthalmology and Visual Science, Vol. 62, (15)
Holmlund, Petter; Stoverud, Karen-Helene; Wahlin, Anders; et al.
Investigative Ophthalmology and Visual Science, Association for Research in Vision and Ophthalmology 2021, Vol. 62, (4)
Holmlund, Petter; Stoverud, Karen-Helene; Wåhlin, Anders; et al.
Ophthalmology, Elsevier 2021, Vol. 128, (5) : E28-E28
Wahlin, Anders; Holmlund, Petter; Fellows, Abigail M.; et al.
Ophthalmology (Rochester, Minn.), Elsevier 2021, Vol. 128, (2) : 309-316
Wåhlin, Anders; Holmlund, Petter; Fellows, Abigail M; et al.
Fluids and Barriers of the CNS, BioMed Central 2019, Vol. 16, (1)
Holmlund, Petter; Qvarlander, Sara; Malm, Jan; et al.
Biomedical Engineering & Physics Express, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2019, Vol. 5, (4)
Westlund, Arvid; Holmlund, Petter; Johansson, Elias; et al.
American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology, American Physiological Society 2018, Vol. 314, (3) : R377-R385
Holmlund, Petter; Eklund, Anders; Koskinen, Lars-Owe D.; et al.
Fluids and Barriers of the CNS, BioMed Central 2017, Vol. 14
Holmlund, Petter; Johansson, Elias; Qvarlander, Sara; et al.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, SAGE PUBLICATIONS INC 2017, Vol. 37 : 297-297
Holmlund, Petter; Johansson, Elias; Qvarlander, Sara; et al.
Annals of Neurology, Vol. 80, (2) : 269-276
Eklund, Anders; Jóhannesson, Gauti; Johansson, Elias; et al.
Holmgren, Madelene; Holmlund, Petter; Støverud, Karen-Helene; et al.

Jag undervisar främst inom Biofluidmekanik och grundläggande Medicinsk Teknik (med speciellt fokus på grundläggande ultraljud och klinisk neurofysiologi inom det sistnämnda området).