"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Rachel Feeney

Doktorand i Björn Schröders forskargrupp.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Björn Schröder
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Rachel har en kandidatexamen i biologiska vetenskaper från University of Leicester (UK). Efter detta började hon på Oxford Center for Microbiome Studies vid Kennedy Institute of Rheumatology, University of Oxford (UK), och arbetade som laboratorietekniker. I denna roll var hon involverad i olika projekt relaterade till mikrobiomet och blev skicklig på att extrahera bakteriellt DNA från avförings- och salivprover för att användas för 16S-analys. Medan hon arbetade med dessa projekt utvecklade Rachel ett stort intresse för näringens och miljöns inverkan på den mänskliga mikrobiomen och började också utveckla sina bioinformatiska färdigheter. Vid sidan av sina uppgifter som laboratorietekniker genomförde hon också ett oberoende projekt som syftade till att undersöka interaktionen mellan C. rodentium och D. alaskensis i samband med kolit.

Rachel kom till Björn Schröder lab vid Umeå universitet i juli 2021 som projektassistent och blev doktorand i början av 2022. Hennes projekt fokuserar på kostfibers betydelse för tarmhälsan och hur brist på fibrer i vår kost kan störa tarmmiljön.

Nature Communications, Nature Publishing Group 2024, Vol. 15, (1)
Holmberg, Sandra; Feeney, Rachel H.; Prasoodanan P.K, Vishnu; et al.
Cell Host and Microbe, Elsevier BV 2023, Vol. 31, (3) : 433-446
Naama, Maria; Telpaz, Shahar; Awad, Aya; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem