"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Richard Johansson

Doktorand i experimentell fysik med bakgrund i atmosfärsfysik. För att förstå klimatförändringar mäter och analyserar jag spårgaser med instrumentet KIMRA vid Institutet för Rymdfysik.

Kontakt

Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) Enhet: Arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling
Plats
Norra Beteendevetarhuset, Humanioragränd 5, plan 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för fysik
Plats
Kiruna, Institutet för rymdfysik, IRF, - Umeå universitet, 901 87 Umeå

Vad är mitt arbete på institutionen för fysik?

Jag är doktorand med inriktning mot experimentell fysik, där jag utför mätningar av olika spårgaser i Jordens atmosfär. Med datan från mätningarna utför jag sedan uthämtning av olika höjdberoende profiler

Bakgrund

Jag har en Master of Science i rymd- och atmosfärsfysik från Luleå Tekniska Universitet där jag har genomfört flera kurser på avancerad nivå inom atmosfärsfysik och strålningstransport. Den senare beskriver fysiken bakom hur strålning interagerar med olika typer av medium, vilket är väsentligt för att förstå teorin i mitt doktorandprojekt.

Doktorandprojekt

I mitt forskningsarbete är det huvudsakliga fokuset att mäta och analysera olika spårgaser i Jordens atmosfär. Mätningarna görs med mikrovågsradiometern KIruna Microwave RAdiometer (KIMRA), som är installerad vid Institutet för Rymdfysik i Kiruna, vilket också är min huvudsakliga arbetsplats.

Under vinterperioderna fokuserar jag särskilt på mätningar av ozon, eftersom dess nivåer varierar kraftigt under vintern inom polcirkeln, både på grund av dynamiska fenomen och polar-nattens inverkan. Mätningarna jag genomför möjliggör uthämtning av höjdberoende profiler av volymblandningsförhållandet av ozon, vilket är förhållandet mellan antalet ozon molekyler och "luftmolekyler”. Utöver ozon-mätningar görs även mätningar av syrgas med KIMRA, från syrgasmätningarna kan jag skapa höjdberoende temperatur-profiler

Ozon- och syrgasprofilerna används sedan för att skapa tidsserier över flera år för att identifiera trender över tid. Vi är särskilt intresserade av att undersöka ozonförlusten genom ozonprofilerna, medan profilerna från syrgasmätningarna kan visa tidiga indikationer på klimatförändringar.

Läs mer om mitt doktorandprojekt här