"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Sofia Granberg

Sofia Granberg

Finansiell rådgivning

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Universitetsledningshuset, plan 5, Universitetstorget 4/Petrus Laestadius väg Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag ger finansiell rådgivning till forskare och administratörer rörande såväl finansiärers som Umeå universitets ekonomiska krav, redovisning och uppföljning under löpande projekt, återrapportering till finansiärer, samt inför revision.