"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Stefan Lundgren

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för odontologi Enhet: Tandläkarutbildningen, Käkkirurgi/Oral and Maxillofacial Surgery
Plats
1A, våning 8, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå
Oral and Maxillofacial Surgery, Springer 2023, Vol. 27, (1) : 43-52
Åkesson, Fredrik; Zamure-Damberga, Liene; Lundgren, Stefan; et al.
The sinus bone graft, Batavia: Quintessence Publishing 2019 : 66-72
Cricchio, Giovanni; Sennerby, Lars; Lundgren, Stefan
Clinical Implant Dentistry and Related Research, Hoboken: John Wiley & Sons 2019, Vol. 21, (5) : 827-834
Lundgren, Sofia; Johansson, Anders; Cricchio, Giovanni; et al.
Periodontology 2000, Vol. 73, (1) : 103-120
Lundgren, Stefan; Cricchio, Giovanni; Hallman, Mats; et al.
Clinical Implant Dentistry and Related Research, John Wiley & Sons 2015, Vol. 17, (6) : 1092-1102
Jungner, Måns; Cricchio, Giovanni; Salata, Luiz A; et al.
Clinical Implant Dentistry and Related Research, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 16, (4) : 609-617
Cricchio, Giovanni; Imburgia, Mario; Sennerby, Lars; et al.
International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, Quintessence Publishing 2014, Vol. 29, (6) : 1380-1387
Jungner, Måns; Legrell, Per Erik; Lundgren, Stefan
Clinical Implant Dentistry and Related Research, Vol. 16, (2) : 230-237
Jungner, Måns; Lundqvist, Peter; Lundgren, Stefan
Clinical Implant Dentistry and Related Research, Hoboken: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 15, (3) : 367-379
Sjöström, Mats; Sennerby, Lars; Lundgren, Stefan
Clinical Implant Dentistry and Related Research, Vol. 14, (6) : 861-871
de Oliveira Neto, Patricio José; Cricchio, Giovanni; Hawthorne, Ana Carolina; et al.
Clinical Implant Dentistry and Related Research, Wiley-Blackwell 2011, Vol. 13, (3) : 224-230
Cricchio, Giovanni; Palma, Vinicious Canavarros; Faria, Paolo E P; et al.
Clinical Oral Implants Research, Copenhagen: Munksgaard 2011, Vol. 22, (10) : 1200-1212
Cricchio, Giovanni; Sennerby, Lars; Lundgren, Stefan
Beijing: Peoples Military Medical Press 2010
Lundgren, Stefan; Sennerby, Lars
Tandläkartidningen, Vol. 102, (2) : 64-73
Sennerby, Lars; Lundgren, Stefan; Rasmusson, Lars
Clinical Implant Dentistry and Related Research, Vol. 11, (suppl 1) : e14-e22
Cricchio, Giovanni; Palma, Vinícius Canavarros; Faria, Paulo E P; et al.
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol. 38, (1) : 1-6
Nyström, Elisabeth; Nilson, Hans; Gunne, Johan; et al.
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol. 38, (2) : 111-116
Nyström, Elisabeth; Nilson, Hans; Gunne, Johan; et al.
Periodontology 2000, Vol. 47 : 193-205
Lundgren, Stefan; Cricchio, Giovanni; Palma, Vinicius C; et al.
Tandläkartidningen, Vol. 100, (5) : 72-73
Lundgren, Stefan; Nyström, Elisabeth; Sennerby, Lars; et al.
Berlin: Quintessence Publishing Co. Ltd 2008
Lundgren, Stefan; Sennerby, Lars
Tandläkartidningen, Vol. 100, (5) : 70-71
Lundgren, Stefan; Sennerby, Lars; Cricchio, Giovanni; et al.
Periodontology 2000, Vol. 47 : 143-61
Lundgren, Stefan; Sjöström, Mats; Nyström, Elisabeth; et al.
Clinical implant dentistry and related research, Vol. 9, (3) : 150-5
Hatano, N; Sennerby, L; Lundgren, Stefan
Clinical Implant Dentistry and Related Research, Vol. 9, (1) : 46-59
Sjöström, Mats; Sennerby, Lars; Nilson, Hans; et al.
Clinical Implant Dental Related Research, Vol. 8, (1) : 11-24
Palma, VC; Magro-Filho, O; de Oliveria, JA; et al.
På bettet hela livet, om  odontologisk vetenskap i Umeå.: En bok från Forskningens dag 2006, Medicinska fakulteten, Umeå universitet. Författare Svante Twetman, Umeå: Umeå universitet 2006 : 67-82
Ransjö, Maria; Lundgren, Stefan
International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, Vol. 21, (1) : 52-62
Sjöström, Mats; Lundgren, Stefan; Sennerby, Lars
Clinical Implant Dentistry and Related Research, Vol. 7, (Suppl 1) : 83-7
Brechter, M; Nilson, H; Lundgren, Stefan
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol. 34, (1) : 45-51
Sjöström, Mats; Lundgren, Stefan; Nilson, Hans; et al.
Clinical Implant Dentistry and Related Research, Vol. 6, (3) : 165-73
Lundgren, Stefan; Andersson, S; Gualini, F; et al.
Clinical Implant Dentistry and Related Research, Vol. 5, (3) : 154-60
Clavero, J; Lundgren, Stefan
Clinical Implant Dentistry and Related Research, Vol. 5, (3) : 161-169
Cricchio, Giovanni; Lundgren, Stefan
Clinical Implant Dentistry and Related Research, Vol. 5, (2) : 78-81
Lundgren, Stefan; Andersson, S; Sennerby, L
Journal of oral and maxillofacial surgery (Print), Vol. 60, (3) : 277-284; discussion 285
Hallman, Mats; Hedin, Måns; Sennerby, Lars; et al.
International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, Vol. 17, (5) : 635-643
Hallman, Mats; Sennerby, Lars; Lundgren, Stefan
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol. 28, (1) : 31-37
Lundgren, Stefan; Rasmusson, Lars; Sjöström, Mats; et al.
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol. 26, (6) : 428-434
Lundgren, Stefan; Nyström, Elisabeth; Nilson, Hans; et al.
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol. 26, (6) : 423-427
Nyström, Elisabeth; Lundgren, Stefan; Gunne, Johan; et al.