"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Torbjörn Näsmark

Torbjörn Näsmark

Doktorand i medicinsk strålningsfysik med fokus på DECT-baserade metoder för vävnadskaraktärisering inför protonterapi. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
10c, Målpunkt E03, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 87 Umeå

Doktorand in medicinsk strålningsfysik med inriktning mot dubbelenergi-datortomografi (DECT) och DECT-baserade metoder för att vävnadskaraktärisera patienter inför strålbehandling.

Protonens karaktäristiska djupdosprofil och finita räckvidd gör att protonterapi potentiellt kan förbättra livskvaliteten för patienter efter lyckad behandling, särskilt hos barn och unga. För att nyttja denna potential krävs noggrann kartläggning av proton stopping power (SPR) i patienten. Det vanliga är att konventionell datortomografi används som underlag för att kartlägga SPR, men flera alternativa metoder som drar nytta av den extra informationen som samlas in med DECT har föreslagits i litteraturen. I min forskning har jag utvecklat och presenterat en metod där formalism framtagen av Jackson & Hawkes appliceras på DECT-genererade monoenergetiska bilder för att extrahera effektivt atomnummer, relativ elektrondensitet och SPR. Metoden kräver ingen kalibrering och går att använda på alla kommersiellt tillgängliga DECT-system.

Medical physics (Lancaster), John Wiley & Sons 2021, Vol. 48, (9) : 5232-5243
Näsmark, Torbjörn; Andersson, Jonas

Undervisar om dubbelenergi-CT och fotonräknande CT i kursen Röntgenteknik på sjukhusfysikerprogrammet.