"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ulrika Öberg

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för omvårdnad
Plats

Jag heter Ulrika Öberg och har anställning som universitetsadjunkt vid institutionen för omvårdnad. Jag undervisar främst i ämnen relaterade till omvårdnad vid diabetes, egenvård och egenvårdsstöd vid kronisk livsstilsrelaterad sjukdom, eHälsa/digitalisering/AI samt klinisk bedömning vid vår institution.

I klinisk verksamhet har jag som grundutbildad och sedan specialistutbildad sjuksköterska främst arbetat inom kirurgisk vård. Är även utbildad distriktssköterska. 2019 försvarade jag min doktorsavhandling "Finding a common ground - a pilot implementation of digital self-managment support in Swedish primary health care". Avhandlingen bidrar med kunskap om hur personcentrerad digital egenvårdssupport kan leda till att patienter med typ 2 diabetes uppnår förbättrad egenvård.

Jag är kontaktperson för ut- och inresande studenter vid Glasgow Caledonian University, Scotland.

Affilierad till ARCUM (Arktiskt centrum, Umeå universitet).

 

Forskning:

Personcentrerad vård. Egenvård. Digitala egenvårdsstöd.

Forskningsområde:

iSMS – Interactive self-management support in type 2 diabetes. Projektet involverar en interventionsstudie med randomiserad design där personcentrerad vård kombineras med personcentrerat digitalt egenvårdsstöd. Projektet är ett samarbete som involverar forskare från olika ämnesområden. Ett screeninginstrument, SMASc, har utvecklats som mäter behov av egenvårdsstöd inom de fem områdena kunskap, dagliga rutiner, socialt stöd, känslomässig anpassning och framtidsvisioner. Utifrån denna screening rekommenderas patienter att använda en mobilapp för självmonitorering av mat, fysisk aktivitet och läkemedelsbehandling samt lära sig mer och reflektera kring sjukdomen och egenvården baserat på hemsidan www.T2D.se som skapats inom forskargruppen. 

International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (24)
Sjöström, Anna E.; Hajdarevic, Senada; Hörnsten, Åsa; et al.
JMIR Nursing, JMIR Publications 2020, Vol. 3, (1)
Öberg, Ulrika; Orre, Carl Johan; Hörnsten, Åsa; et al.
JMIR Diabetes, Vol. 4, (3) : 1-10
Schimmer, Robyn; Orre, Carljohan; Öberg, Ulrika; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2019, Vol. 6 : 504-513
Öberg, Ulrika; Hörnsten, Åsa; Isaksson, Ulf
JMIR Research Protocols, JMIR Publications 2019, Vol. 8, (4)
Öberg, Ulrika; Isaksson, Ulf; Jutterström, Lena; et al.
JMIR Diabetes, JMIR Publications 2018, Vol. 3, (1)
Öberg, Ulrika; Isaksson, Ulf; Jutterström, Lena; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 32, (2) : 961-970
Öberg, Ulrika; Orre, Carl-Johan; Isaksson, Ulf; et al.

Jag undervisar på såväl grund- som avancerad nivå. Undervisningen är främst inom ramen för distriktssköterskeprogrammet och i kurser kring omvårdnad vid diabetes, egenvård och egenvårdsstöd vid kronisk livsstilsrelaterad sjukdom, eHälsa/digitalisering/AI samt kurser i klinisk bedömning.

Jag handleder även uppsatser på såväl grund- som avancerad nivå.