"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Xiaoying Zhang

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för fysik Enhet: OPEG
Plats
Fysikhuset, plan 2, Linnaeus väg 24, FA220 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Advanced Materials
Zhang, Xiaoying; Ràfols-Ribé, Joan; Mindemark, Jonas; et al.
Advanced Materials, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2022, Vol. 34, (8)
Ràfols-Ribé, Joan; Zhang, Xiaoying; Larsen, Christian; et al.
Ultrafast Optics 2019: Abstract Book, SPIE 2019 : 22-25
Smijesh, Nadarajan; Zhang, Xiaoying; Fischer, Peter; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem