"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-30

Intresset för idrott avgjorde yrkesvalet

PORTRÄTT Vad händer när muskler blir överbelastade och cellerna skadas – uppstår en skada i form av fibros eller reagerar kroppen genom att producera nya celler?

Text: Lena Åminne
Bild: Mattias Pettersson

Apostolos Theos, idrottsfysiolog, forskar om barn och träning och är programansvarig för ett nytt program - Idrottsfysiologprogrammet - det första i sitt slag i landet.

Själv har han tränat och tävlat i simning på elitnivå. Det starka idrottsintresset avgjorde valet av utbildning och han satsade på idrottsfysiologi. Vägvalet därefter blev forskning inom molekylär idrottsfysiologi, som kort kan sägas handla om hormoner, proteiner och gener.

Han pluggade i Aten där han sedan disputerade på frågan om vad som händer i kroppen när celler skadas på grund av överbelastning vid träning eller fysiskt tungt arbete.

- Det visade sig att det såg lite olika ut för olika personer. Vissa reparerade skadade celler genom att producera nya, medan vissa försökte skydda cellerna vilket ledde till att de fick fibros, berättar Apostolos Theos.

Valde inriktning prestation

Som idrottsfysiolog finns möjlighet att jobba med både hälsa eller mot prestation. Apostolos valde inriktningen prestation och har gått vidare forskningsmässigt med frågor kring barn och träning.

Vi studerar akuta och långsiktiga effekter av styrketräning hos barn

Han kom till Sverige och Umeå första gången 2012 som gästforskare under en 6-veckors period. Året därpå sökte han och fick en anställning på Idrottsmedicin vid Umeå universitet. Några år senare blev han chef för enheten, och fortsätter parallellt med chefskapet på forskningsspåret barn och träning.

- Vi har startat ett projekt tillsammans med läkare och forskare vid pediatrik, en enhet vid universitetet där man forskar kring barn och ungdomar. Vi studerar akuta och långsiktiga effekter av styrketräning på muskulära och hormonella anpassningar, hos barn i åldrarna 9-12 år. Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar förordar konditionsträning lika väl som styrketräning, men området är väldigt lite beforskat och det finns fortfarande vetenskapliga glapp vad gäller barnens reaktion på muskelstärkande träning.

- Vi hoppas kunna svara på frågan om vilka molekylära och hormonella mekanismer som reglerar ökningen av muskelstyrkan hos barn och ungdomar.

Fystester och tolkning av resultat

Idrottsfysiologprogrammet vid Umeå universitet är en vidareutveckling av Tränarprogrammet. Detta har sin grund i både lärarnas/forskarnas kunskaper och erfarenheter – inte minst från andra länder i Europa – och studenters önskemål om större utrymme för idrottsfysiologi och idrottsmedicin.

Det nya programmet innehåller bland annat mer tid till fystester och tolkning av resultaten för att kunna anpassa träning för hälsa, förebygga skador eller öka prestation. Ett test är exempelvis mätning av syreupptagningsförmåga, som avläser hur mycket syre man använder vid arbete.

- Syreupptagningsförmåga är en markör av aerob kapacitet och en viktig faktor för uthållighetsidrottare – ju högre desto bättre prestation, förklarar Apostolos.

Internationell arbetsmarknad

- Hela programmet anpassas också för en internationell arbetsmarknad, vi har utformat det enligt internationell standard.

Som idrottsfysiolog kan man jobba med hälsa och prestation, som exempelvis professionell tränare, tränare inom idrottsförbund och idrottsföreningar, träningsexpert inom hälsoorganisationer och utvecklare av tester och utrustning. Eller så kan man som Apostolos och hans kollegor, ägna sig åt forskning och utbildning.

Under utbildningen utvecklar studenterna sin egen meritportfölj med CV som beskriver kompetenser och inriktning – mot ökad prestation eller mot anpassad träning för att förebygga skador.

Mer om Apostolos Theos

Varifrån kommer du? Grekland, Aten
Var bor du? Mariehem i Umeå
Fritidsintressen: Läser både skönlitteratur och facklitteratur, t ex filosofi. Gillar att titta på idrott, ”älskar att titta på fotboll”. Tränar - gärna simning - spinning, cykel