"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-13 Uppdaterad: 2023-05-11, 10:58

Bedömer hjärtfunktion med bildgivande tekniker

PORTRÄTT I sin forskning undersöker Per Lindqvist möjligheterna att optimera hjärtsvikts-diagnostik med hjälp av olika bildgivande tekniker och metoder.

Bild: Mattias Pettersson

Hjärtsvikt är en vanlig sjukdom som kan behandlas på ett bra sätt om patienten får tidig och korrekt diagnos. I dag finns flera bildgivande tekniker för att ställa korrekt diagnos, men de bör användas på olika sätt, beroende på orsak till sjukdomen. De flesta diagnostekniker bedömer hjärtfunktion i vila, men eftersom patienterna ofta drabbas av symtom vid ansträngning finns behov av att ut-värdera tekniker vid olika typer av hjärtsvikt, både i vila och vid belastning.

I sin forskning undersöker Per Lindqvist möjligheterna att optimera hjärtsvikts-diagnostiken med hjälp av olika bildgivande tekniker och metoder. Det hand-lar framförallt om ultraljud, men han utvärderar även hjärtskintigrafi, PET och MR-teknik, biomarkörer samt invasiv tryckmätning. Ökade kunskaper om hur teknikerna ska kombineras har visat sig viktiga för att ställa korrekt diagnos. Ny information om värdet av att belasta patienter har ökat precisionen vid diagnos.

På senare tid har utvärderingarna fokuserat på patienter med hjärtamyloidos, en sjukdom som sannolikt är vanligare än vad man tidigare trott och som det finns behandling för.

År 2019 installerades Per Lindqvist som professor i klinisk fysiologi vid Umeå universitet.

Om Per Lindqvists forskning

Biografi

Per Lindqvist föddes 1960 i Vännäs. Han tog examen som laboratorieassistent/biomedicinsk analytiker 1987, jobbade vid fysiologiska kliniken i Sundsvall 1987–1999 och flyttade sedan tillbaka till Umeå. Han disputerade 2005 inom kardiologi vid Umeå universitet och blev docent i kardiologisk forskning 2009.

Per Lindqvist undervisar även, sedan 2013, som universitetslektor vid läkarprogrammet samt vid biomedicinska analytikerprogrammet. Han är ämnesföreträdare vid Enheten för klinisk fysiologi.

Läs mer eller kontakta Per Lindqvist