"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Erik Vesterberg

Publicerad: 2020-09-25

Biblioteket lyfter hbtqi-litteraturen under Umepride

REPORTAGE På Umeå universitetsbibliotek hänger Pride-flaggor och girlanger i regnbågens färger. Det är Umepride i stan och som tidigare år skyltas hbtqi-litteratur på alla tre biblioteken under denna period, som en del av lika villkorsarbetet. 

Text: Susanne Sjöberg

På Universitetsbiblioteket, Medicinska biblioteket och biblioteket på Konstnärligt campus lyser regnbågen i olika former tydligt, liksom de böcker som lyfts fram under hbtqi-temat. 

- Det är flera positiva kommentarer när vi hänger upp flaggor och girlanger vilket känns roligt, berättar Hanna Olsson, bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket. Flaggorna har ett starkt symbolvärde och är en positiv signal om att alla är välkomna och får känna sig sedda och inkluderade. Biblioteket ska kännas som ett tryggt rum, säger Hanna som är en av företrädarna i bibliotekets lika villkorsgrupp. 

Biblioteket ska kännas som ett tryggt rum

Hon berättar att målsättningen med det arbete som lika villkorsgruppen gör, där arbetet med hbtqi-frågor är en del, är att lika villkor naturligt ska genomsyra verksamheten, att det inte är någon specialfråga utan ska finnas med i allt arbete, som exempelvis bemötande, inköp och urval av litteratur och andra medier. Även när tematiska utställningar görs under andra delar av året tänker man in lika villkorsperspektivet.  

Många i personalen är engagerade i den årliga Prideutställningen. Amanda Lindgren och Charlotta Turborn som arbetar på biblioteket på Konstnärligt campus har på olika sätt sökt efter hbtqi-litteratur för att hitta det som ska intressera de ämnen som finns på campus; arkitektur, konst och design. Det har resulterat i facklitteratur, barnböcker på svenska och engelska, serier och fotoböcker som de skyltat med och mycket har efter bara ett par dagar blivit utlånat. 

- Jag har känslan av att det ges ut mer hbtqi-litteratur inom dessa ämnesområden nu, säger Charlotta Turborn och värdesätter att det finns så stor kunskap och engagemang bland kollegorna. 

- Det är viktigt att vi gör detta varje år och jag är glad att vi får möjlighet att göra det på alla tre biblioteken, säger Amanda Lindgren. 

På Medicinska biblioteket består årets Prideskyltning av en blandning med hbtqi-böcker ur olika medicinska, sociala och psykologiska aspekter samt skönlitteratur. 

- Skyltningen är uppskattad av våra besökare och den har ett viktigt symbolvärde, poängterar Karina Sjögren, chef för Medicinska biblioteket. 

Mikael Sjögren, överbibliotekarie, tycker att Prideflaggan är en symbol för kärlek och alla människors lika värde som vi som bibliotek ställer oss i främsta rummet för, och att hbtqi-utställningarna i samband med Umepride är en självklar del i arbetet med lika villkor: 

- För mig handlar det om att bli bemött av andra som jag vill bli bemött själv. Jag ska kunna vara mig själv och mötas av respekt för det. 

I och med att biblioteket är ett så kallat pliktbibliotek och får allt material som trycks i Sverige inklusive översatt skönlitteratur, så finns det en stor mängd litteratur även inom hbtqi-området. 

Jag ska kunna vara mig själv och mötas av respekt för det

- Vi har ingen regnbågshylla eftersom att det är en så stor mängd litteratur och det skulle vara svårt att få plats och visa en sådan samling, berättar Hanna Olsson. Men vi har en skatt i våra magasin! 

Idag finns sällan ämnesord satta på skönlitteratur inom hbtqi så det är svårt att söka efter det. Hon ger rådet att söka på andra samlingssidor efter titlar på böcker och sedan söka i bibliotekets söktjänst. (Se länktips i slutet av artikeln). Facklitteratur är ofta sökbar utifrån ämnesord. 

Biblioteket försöker göra inköp av hbtqi-litteratur på andra språk för att bredda samlingen, till exempel har man köpt in på finska och samiska. Om man som biblioteksbesökare saknar litteratur på området så är man välkommen att skicka inköpsförslag till biblioteket. 
 
Tips på hbtqi-litteratur: 
Skeva sidor – queer litteratur

Regnbågsbiblioteket (Minabibliotek)