"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-12-08 Uppdaterad: 2024-01-10, 16:18

De producerar världens mest energisparande golvbrunn

PORTRÄTT Forskning och kunskap från Umeå universitet ligger bakom en ny duschgolvbrunn som återvinner 75 procent av energin i varmvattnet. Brunnen som utvecklats av avknoppningsbolaget Enduce är förhoppningsvis är ett steg mot en ny branschstandard. Under hösten 2023 fick bolaget även en plats på den prestigefyllda 33-listan som utses av Ny Teknik.

Text: Elin Olsson
Bild: Patrick Trägårdh

– Det är faktiskt världens mest energibesparande golvbrunn. Det har varit en rolig och intressant resa, från början vid Umeå universitet till att produkten nu finns på marknaden, säger Henrik Hagman, teknisk doktor i energiteknik och medgrundare till Umeåföretaget Enduce.

Henrik Hagmans innovationsresa och forskarkarriär inleddes 2007 inom energiteknik med specialinriktningen termisk processkemi, för utveckling av biobränsleeldade kraftverk, alltså inom ett helt annat område än där bolaget är verksamt. Golvbrunnen är ändå baserad på just kunskap och forskningsprojekt från processindustrin och universitetet, men har utvecklats helt vid sidan om.

– Det tog ända fram till 2018 innan jag disputerade. Forskningsresultaten omsattes kontinuerligt till tekniska förbättringsprocesser inom industrin – varje forskningsresultat blev förbättrande tekniska projekt i full skala, utöver publicerade artiklar, säger Henrik Hagman.

Fröet till bolaget såddes när Henrik Hagman och ingenjörsvännen Gustav Svenson funderade på om det fanns en produkt som effektivt kunde återanvända energi från använt tappvatten. De hittade ingen som höll måttet och bestämde sig för att ta saken i egna händer.  

I en modern bostad kan uppåt 40 procent av energiförbrukningen gå till uppvärmning av varmvatten.

– Fastighetssektorn står för en stor del av den globala energianvändningen och i en modern bostad kan uppåt 40 procent av energiförbrukningen gå till uppvärmning av varmvatten.

Duschen använder det varmaste vattenflödet under längst tid – dessvärre rinner det uppvärmda vattnet som regel direkt ut i avloppet, helt utan återvinning, vilket leder till enorma mängder förlorad energi, säger Henrik Hagman.

Deras lösning bygger på att utgående duschvatten förvärmer inkommande kallvatten, så att mindre varmvatten används och stora mängder energi sparas. Nyheten ligger i utvecklingen av teknik som möjliggör och förbättrar användandet av industriella plattvärmeväxlare. Det ger en rekordeffektiv energiåtervinning. Golvbrunnen är helt passiv, utan rörliga delar eller behov av elanslutningar eller elektronik, har testats över 10 000 gånger och kan enkelt installeras antingen vid nyproduktion eller renovering.

Stöd i olika skeden

Henrik fick tidigt stöd i sin forskning, bland annat av professor Anders Nordin som bidrog och stöttade på många sätt.

Under resans gång har grundarna till Enduce även fått stöd av bland andra Innovationskontoret vid Umeå universitet och affärsinkubatorn Uminova Innovation med affärscoachen Johan Hedengran i olika omgångar av sin utveckling. Till exempel 2018/2019 då de deltog i idétävlingen Energy solution challenge och kom långt. Innovationskontoret har hjälpt till på resan, bland annat med medel för verifiering för tillämpning av idén. Medel som använts för olika delmoment i affärsutvecklingsprocessen, till exempel prototypverifiering och en grafisk paketering.

– Innovationskontoret har även gett stöd till så kallad nyhetsgranskning, patentansökningar, patentstrategier, juridik med mera. Vi har verkligen fått stöd av ett helt gäng med människor. Att vi står med ett fungerande bolag och en ledande teknik i dag bygger på en lång serie av kritiska moment, som länkar på en kedja, säger Henrik Hagman.

Han fortsätter:

– Ingen stöttning har varit mer eller mindre viktig. Det som gör att vi i dag står starkare och har kommit längre än vi annars hade gjort, är att vi har fått ett varaktigt stöd.

– Ingen stöttning har varit mer eller mindre viktig. Det som gör att vi i dag står starkare och har kommit längre än vi annars hade gjort, är att vi har fått ett varaktigt stöd.

Genom åren har Henrik Hagman drivit ett eget konsultbolag för att kunna ta olika kostnader i utvecklingsarbetet. Han menar att innovationsstödssystemet har bra stöd när det gäller rådgivning, konsulter och inköp av material, men att det saknas stöd för att frigöra egen tid för sin idé.

– De som lättast ”kan få ihop det” utifrån de etablerade stöden i innovationssystemet  är de som ännu inte är etablerade med exempelvis familj och hus, då man har både stora omkostnader och ansvar – alltså unga människor utan barn. Men problemet är att i den fasen har du inte den största erfarenhetsbasen. Den verkliga kraften för innovation skulle jag säga att man hittar hos personer som är åtminstone 30–50 år, som har samlat på sig erfarenheter, kontaktnät, kunskap och specialistkompetenser – det är där guldgruvan finns, säger Henrik Hagman.

Patent skyddar och ger möjligheter

Enduce har patenterat sin produkt i Europa, men även i Indien, USA och Kina. Ett patent skyddar och förhindrar försäljning, marknadsföring och tillverkning på de skyddade marknaderna och har stor betydelse för produktutvecklingen.

– Vår energibesparande idé kommer göra fastighetsbranschen mycket hållbarare. Så varför inte släppa idén fri för att få en snabbare utveckling över hela världen? säger Henrik Hagman och fortsätter:

– Tyvärr funkar det inte så. Utan ensamrätt på produkten hade vi inte fått en krona i stöd. Har du ingen ensamrätt finns det ingen som vill satsa pengar på dig och din idé. Du kan inte ens få pengar från Energimyndigheten, för det finns inget som säger att du kan stödja svensk ekonomi eller gynna svenska arbetstillfällen – för högst sannolikt kommer tekniken, efter att utvecklingskostnaderna tagits i Sverige, att säljas via andra länder i stället. Dessutom kan vi genom patent ha koll på kvaliteten och undvika lågkvalitetskopior som kan fungera dåligt, berättar Henrik Hagman.

Patent handlar om att skaffa sig själv en ensamrätt på intressanta marknader, att reglera vem som får tillverka produkten och hur det marknadsmässiga läget ser ut för konkurrenterna. När det gäller frågor om skydd av immaterialrätten har Johan Nordlund på Innovationskontoret varit till stor hjälp.

– Till exempel kan USA vara ett bra ställe att sälja på och då vill vi ha patent där. Kina kanske inte är en försäljningsmarknad, men de är en tillverkningsnation, så då måste vi hindra dem från att tillverka vår produkt via ett patent där. Man kan också tänka att Kanada är en trevlig marknad med köpstarka invånare, men om vi har skydd i USA, som är en tio gånger så stor och närliggande marknad, har vi försvagat motivationen för andra aktörer där, säger Henrik Hagman och tillägger:

– Patent är dyrt och tidskrävande, så det är inte för alla. Men för oss har det fungerat bra, mycket tack vare bland annat Johan Nordlunds och goda råd och tips på hur man måste tänka. Enduce har nu fem patentskyddade innovationer, som alla utgör viktiga delar av produktfunktionaliteten, säger Henrik Hagman.

Ett team med kompetenser som kompletterar 

När det var dags att bygga teamet omkring sig ville de ha ett så jämställt team, med så stor mångfald som möjligt. Tyvärr visade det sig att branschen är otroligt mansdominerad. Just nu är de inte helt jämställda med avseende på könsfördelning, men de har ändå knutit kvinnor till sig i stor mån när det gäller exempelvis produktutvärdering, kommunikation, juridik, varumärkesarbete, ekonomi med mera, för att försöka få med det kvinnliga perspektivet i största möjliga mån, i såväl företagsbygget som produktutvecklingen.

– Vi har byggt teamet med de kärnkompetenser vi vet att vi behöver varje dag, som ekonomi, marknadsutvecklare och försäljning. Sedan stöttar vi upp med externa kompetenser i projektform när vi behöver. Vi har också en kompetent styrelse att bolla tankar och idéer med samt ägare med starka nätverk, säger Henrik Hagman.

Golvbrunnen är nu under serietillverkning och ska äntligen ut på marknaden och göra nytta.

– Vi har en högkvalitativ produkt som är användarvänlig, robust och relativt enkelt utformad. Man kan bygga in den i sitt badrum och den ska hålla i 30 år. Vi har tidigare, med hjälp av bland annat Energimyndigheten, testat golvbrunnen i HSB Living Lab i Göteborg, i hotellmiljö och flertalet villor, och det har gett goda resultat, säger Henrik Hagman.

Teamet bakom Enduce och golvbrunnen

Henrik Hagman: grundare, teknisk doktor, energiteknisk produktdesign och systemkunskap

Gustav Svenson: grundare, konstruktör och utvecklare

Thomas Holmberg: VD

Aleksander Teir: teknisk säljare och marknadsutvecklare

Har du en idé som kan göra skillnad?

Hör av dig till Innovationskontoret. Vi hjälper forskare, studenter och anställda vid Umeå universitet att förädla och förverkliga sina idéer.

Enklaste sättet är att kontakta oss på info@umuholding.se för att boka ett första idémöte där vi pratar om din idé och om vilka möjligheter som finns. Du kan självklart kontakta någon av oss på Innovationskontoret direkt.