"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-11

Det pedagogiska upplägget som bygger på att släppa sargen

REPORTAGE Kreativitet och samskapande i högre utbildning är en ny kurs för lärare som undervisat i minst fem år. ”Det är svårt att förklara vad kursen är. Det har varit fokus på att få med fler sinnen än de traditionella”, säger Stefan Holmström, en av kursdeltagarna.

Text: Hanna Karlsson

Mirella Muhic, som också deltar i kursen, håller med Stefan och menar att kursen ibland kan upplevas lite svår att greppa i och med att den försöker motivera och stimulera den kreativa processen.

Mirella och Stefan deltar i den allra första kursomgången och de har ett par kursdagar kvar innan kursen avslutas. Ett internat både inleder och avslutar kursen. Mirella beskriver att hon kom till det första internatet utan särskilda förväntningar eller förberedelser. Hon upplever att det är väldigt mycket som händer där och då under kursträffarna. Ett ord som Mirella återkommer till är utvecklande. Hon menar att det både är utvecklande individuellt men också för samskapandet i grupp. Det är också utvecklande i och med interaktionen som skapas i gruppen, i reflektionerna och det öppna samtalsklimatet.

Vart är vi på väg?

Stefan säger att han, och kanske de flesta universitetslärare, är vana vid att allt är ”klappat och klart från dag ett och framåt”. Det ska finnas förväntade studieresultat och ett tydligt schema. I denna kurs gör fokuset på samskapande att kursdeltagarna själva skapar programmet utifrån de kursmål som finns, fortsätter han.

Det är något som andra har lyft, inklusive mig själv. ”Vart är vi på väg?” Och det har varit en del av syftet. Man kanske behöver tappa lite fotfäste för att det ska vara mer kreativt och för att komma vidare.

Mirella uppskattar att kursdagarna mest har bestått av interaktion, diskussion och dialoger. Hon tycker att det är härligt att hon aldrig ens har tid att ta upp sin dator på kursträffarna för att hon har så fullt upp. Stefan uppskattar också blandningen av deltagare och erfarenheter från olika fakulteter och institutioner. Det är intressant att se hur liknande utmaningar alla har när vi skalar bort undervisningsämnet, säger Stefan. Mirella håller med och säger att det har varit givande att få input från kurskamraterna om hur hon kan lösa utmaningar utifrån de teoretiska ansatser som de fått lära sig under kursens gång. Mirella fortsätter:

Kursledarna har verkligen varit duktiga på att skapa det här rummet där vi kan slappna av, öppna upp och ganska fritt dela med oss av exempelvis utmaningar som vi haft i undervisningen.

Förutsättningar för samskapande

Det är ett par kursdagar kvar men både Mirella och Stefan känner att de redan nu har saker de kommer ta med sig framåt. Mirella vill försöka hitta verktyg och sätt att främja och motivera den kreativa och samskapande processen i klassrummet. Stefan vill också lyfta fram den samskapande aspekten i grupparbeten. Att samskapandet är att vrida och vända på frågor och skapa något tillsammans.

”En sådan här kurs och ett sådant här pedagogiskt upplägg blir inte bättre än vad individen och gruppen stoppar in i den”, avslutar Stefan. Mirella nickar och säger att det är en nyckelmening för kursen.

Stefan fortsätter:

Hela det pedagogiska upplägget bygger på att släppa sargen […] det kräver mognad och distans och det blir inte bättre än vad deltagarna vågar och känner sig bekväma med att dela. Det bör vi ha med oss i samskapandet när vi jobbar med studenterna också.

Kursen Kreativitet och samskapande i högre utbildning

I augusti startar en ny omgång av kursen och den är öppen för anmälan nu. Anmälan stänger den 15 april, 2022. Deltagarantalet är begränsat till 12 deltagare.

I kursbeskrivningen står det bland annat att syftet är att ge dig, som lärare, möjlighet att utveckla din självkännedom och pedagogiska skicklighet för att kunna arbeta mer relationellt, kreativt och samskapande i mötet med dina studenter och kollegor. Kursen är också ett tillfälle att stanna upp, reflektera över ditt lärarskap och skapa utrymme för nya möjligheter till ett stimulerande och meningsfullt arbete som lärare.