"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-18

Företagsforskarskolan mer än bara näringsliv

PORTRÄTT Kristina Sehlin MacNeils starka intresse för freds- och konflikthantering ledde från en masteruppsats om hur konflikter hanterats i urfolkssamhällen till en doktorandanställning på Företagsskolan vid Umeå universitet där hon under fyra år undersökte konflikter mellan utvinningsindustrier och urfolk i Australien och Sverige.

Text: Ingrid Söderbergh
Bild: Per Melander

– Företagsforskarskolan kommer alltid att ligga mig varmt om hjärtat, säger Kristina Sehlin MacNeil, som var doktorand på Umeå universitets Företagsforskarskola under perioden 2012-2017.

Efter doktorsexamen  har Kristina Sehlin MacNeil valt att stanna kvar inom akademin. Hon har en postdoktortjänst vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet och hon är också biträdande föreståndare för Humanistiska fakultetens forskarskola.

Kristina Sehlin MacNeil är Umebo från födseln, hennes föräldrar var medicinare så universitetet och universitetssjukhuset var alltid närvarande under hennes uppväxt. Som tonåring ville hon bort från lilla Holmsund och åkte som utbytesstudent till Florida under gymnasietiden. Det gav blodad tand och hon fortsatte resa.

Som 19-åring bodde hon på Irland och blev intresserad av Nordirlandskonflikten, det ledde även till att hon läste freds- och konfliktstudier vid universitetet och så småningom fick jobb på Ålands fredsinstitut. Efter många turer och ytterligare resor hamnade hon i Australien och skaffade sig där en masterexamen i konflikthantering.

Hennes masteruppsats handlade om traditionella konflikthanteringsmetoder som använts av urfolk i Australien och Sverige och Kristina Sehlin MacNeil kom på så vis i kontakt med Peter Sköld, dåvarande föreståndare för Vaartoe – Centrum för samisk forskning. De höll kontakt under många år.   

– 2011 berättade Peter för mig om Företagsforskarskolan och om den satsning som gjordes då humanistiska fakulteten fick tillsätta två doktorandtjänster med full finansiering.

Det lät som ett ypperligt tillfälle för mig att söka eftersom jag ville ha Sámiid Riikkasearvi, Svenska samernas riksförbund, som partnerorganisation, säger Kristina Sehlin MacNeil. 

Ansökan blev lyckad och hon kunde påbörja sina doktorandstudier hösten 2012. Projektet var en etnologisk, kvalitativ jämförande studie av konflikter mellan utvinningsindustrier och urfolkssamhällen i Australien och Sverige. Hon använde intervjuer som datasamlingsmetod samt freds- och konfliktforskningsmodeller som analysverktyg.

– I min avhandling introducerade jag begreppet ”Extractive Violence”, man skulle kunna säga extraktivt våld på svenska, som tillsammans med begreppen kulturellt och strukturellt våld utgör analysen av forskningsdeltagarnas utsagor. Det var tydligt att konflikterna mellan utvinningsindustrier och urfolk var asymmetriska och att både samer och aboriginer systematiskt utsattes för alla tre former av våld i kontakt med utvinningsindustrier, säger Kristina Sehlin MacNeil. 

Hon betonar hur viktigt det var att tack vare Företagsskolan få möjlighet att ha en samisk organisation som delprojektägare i avhandlingsarbetet.

– Svenska samernas riksförbunds medverkan var grundläggande för min forskning och den metod jag använde, den möjligheten skulle jag inte ha haft med en ”vanlig” doktorandtjänst.

Utmärkande för Företagsforskarskolan var enligt Kristina Sehlin MacNeil att det tvärvetenskapliga perspektivet verkligen får stå i centrum.

– Vår lilla doktorandgrupp utgjorde en form av oas där det inte fanns någon ämneskonkurrens och där vi kunde prata öppet om både problem och framgångar. Jag har en tvärvetenskaplig bakgrund som det är, men inom Företagsforskarskolan fick vi försöka tänka större – hur skulle en kemist, en ekonom och en etnolog kunna samarbeta? Det gav inspiration att tänka utanför fyrkanten och inte vara rädd för att tänka över ämnesgränser.

Hennes upplevelse av doktorandtiden var i stort sett positiv, givande och framför allt rolig.

– En del av oss har fortfarande kontakt, några tappade vi tyvärr bort efter disputationerna. Men vi är fortfarande ett litet gäng som träffas ibland. En vacker dag hittar vi vår forskningsidé där vi alla ryms så att vi kan jobba tillsammans!

Vilka råd skulle du ge en person som funderar på att söka sig till IDS?

– Sök! Sök! Sök! Särskilt humanister och samhällsvetare – när man säger företagsforskarskola tror många att det bara handlar om näringsliv men så är det ju inte. Det finns ett stort antal organisationer med potentiella forskningsprojekt som kan berika Företagsforskarskolan.

 

Snabba fakta:

Bor: i Holmsund och i Adelaide i Australien så ofta vi kan
Familj och husdjur: Make och två döttrar, katterna Lakrits och Loke samt en hel del akvariefiskar.
Hobbys: Ridning, djur och natur
Favoritbok: Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams (nu mer aktuell och roligare än någonsin)
Oanad talang: Kan jonglera
Jag tycker om: Att vara i solen