Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 13 nov, 2019

Företagskontakter gav jobb efter examen

PORTRÄTT Jonas Westberg var en av de första doktoranderna som började Företagsforskarskolan vid dess uppstart 2008. Möjlighet att samverka med en industripartnern Siemens gav honom en fot in i en värld som kan skilja sig en hel del från den akademiska.

Text: Ingrid Söderbergh

Jonas är ursprungligen från Umeå, men flyttade till Göteborg efter gymnasiet för att studera civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik på Chalmers. I sin masteruppsats studerade han ett skalbart sätt att tillverka grafen, som var en ganska ny upptäckt vid den tidpunkten.

– Efter examen från Chalmers bestämde jag mig för att flytta hem till Umeå igen och hittade en doktorandtjänst i laserspektroskopi vid Umeå universitet. Projektet var en del av Företagsforskarskolan och delfinansierades av Siemens Laser Analytics, säger Jonas Westberg.

Slumpen ledde till doktorandtjänst

Att han hittade till Företagsforskarskolan var mestadels en slump. Han var från början mest intresserad av laserämnet och Ove Axner, professor på Institutionen för fysik vid Umeå universitet, nämnde att han hade två projekt som skulle startas, varav ett var i samarbete med Företagsforskarskolan.

– Jag tyckte industrikonceptet lät spännande, så jag valde att söka den tjänsten. Projektet handlade om att mäta gaskoncentrationer med hjälp av lasrar. Förenklat kan man säga att vi byggde väldigt känsliga gasdetektorer som kan användas i bland annat processindustri, medicinska applikationer och atmosfärsstudier.

Något som särskilde Företagsforskarskolan från en ”vanlig” doktorandtjänst, menar Jonas var att man fick tillfälle att lära känna doktorander från helt andra forskningsområden, eftersom skolan är fakultetsöverskridande, och också möjlighet att samverka med en industriell partner. Det gav en inblick i en värld som kan skilja sig en hel del från den akademiska. 

Postdoktor i Princeton

Efter doktorsexamen fick Jonas Westberg via sina kontakter från Siemens jobb på Emerson Process Management i Göteborg.

– Jag var med och utvecklade ett instrument baserat på laserspektroskopi och efter en kort tid där fick jag ett erbjudande om en postdoktortjänst på Princeton University i USA och där tillbringade jag ungefär fem år, från 2014 till 2019. Först som postdoktor och senare som anställd forskare.     

Forskargruppen i Princeton har under en längre tid varit finansierad av Defense Advanced Research Projects Agency och just nu studerar man bakgrundsnivåer av olika ämnen i gasfas i stadsmiljö. Instrumentet som Jonas Westberg varit med och utvecklat har använts i en mätkampanj i centrala Boston.

Efter fem år i USA blev Jonas Westberg erbjuden en tjänst hos NEO Monitors i Oslo och då kände han att tidpunkten var rätt för att leta sig närmare Sverige igen.

– Mitt arbete här är inriktat mot utveckling av laserinstrumenten med fokus på signalbehandling. 

Hur upplevde du Företagsforskarskolan?

– Väldigt positivt. I Sverige är en doktorandtjänst ofta som ett vanligt jobb, det vill säga man börjar vid en godtycklig tidpunkt på året och man tar kurser när det passar. Man tappar då känslan av att tillhöra en grupp och det är lätt att man tror att andra inte upplever samma problem som man själv upplever. Med Företagsforskarskolan får man tillhöra en liten "klass", liknande systemet man har i USA där man ofta skolar in nya doktorander vid en viss tidpunkt på året och därmed skapar årskullar ("first year", "second year", osv.). Det gör det lätt att diskutera eventuella problem som uppstår, på ett sätt som typiska svenska doktorander kanske inte kan.

– Under studietiden upplevde jag också en bra sammanhållning, troligtvis förstärkt av en hel del studiebesök och resor vi gjorde tillsammans, men jag har tyvärr ingen nuvarande kontakt med mina kursare. Man sprids lätt över världen och det finns inget naturligt forum för att hålla kontakten.

När du tittar tillbaka, vad tyckte du var extra värdefullt med Företagsforskarskolan?

– Det mest värdefulla var nog nätverket. Mina företagskontakter gav mig arbete direkt efter examen och min tid i USA och nu i Norge har också möjliggjorts av kontakterna jag fick via doktorandprojektet på Företagsforskarskolan. I en relativt liten bransch som laserspektroskopi är det oerhört värdefullt att få en personlig kontakt med erfarna individer både i industrin och akademin.  

– Vissa kurser har jag haft mer användning av än andra. Patent och IP-rättigheter är en kurs som jag upplevde gav mig en bra bas när jag senare kom till USA där patentskrivande är en större del av akademin än i Sverige. Presentationstekniken är en annan kurs som var väldigt bra att gå igenom. Muntlig framställning är ofta inget som prioriteras i Sverige och här upplever jag att till exempel USA ligger långt före. Förmågan att presentera och svara på frågor är viktigare än många tror och här gäller det bara att få så många tillfällen att öva som möjligt. Företagsforskarskolan gav regelbundna tillfällen till träning. 

 

Snabba fakta om Jonas:

Bor i: Lägenhet i Oslo
Favoritmat: Allt och mycket
Oanad talang: Stort tålamod
Jag tycker om att: Träna
Mig med tre ord: Ihärdig, uthållig och envis