"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-17 Uppdaterad: 2023-10-18, 15:34

Forskaren blev kär i Norden – nu prisas han

PORTRÄTT Norbert Steigenberger är född i Tyskland, men blev kär i Norden – och hamnade i Umeå. I dag är han professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och har tilldelats Nordeas vetenskapliga pris. – Jag är väldigt hedrad, men vill tillägga att forskning är mycket sällan en individuell insats utan en produkt av att människor arbetar tillsammans på ett kreativt och kollegialt sätt, säger han.

Text: Elin Olsson

Norbert Steigenberger är organisationsteoretiker, vilket innebär att han studerar hur människor organiserar sig i nya sammanhang (som i framväxande digitala miljöer), i snabbt föränderliga sammanhang (som när ett företag har köpts och genomgår övergångar), eller i farliga sammanhang (som i räddningssituationer). Han är mest intresserad av unga, små eller dynamiska organisationer.

Norbert Steigenberger har publicerat betydelsefulla arbeten i ledande tidskrifter inom organisation och entreprenörskap. Hans mest inflytelserika arbete utforskar varför investerare ibland tror på verbala påståenden och ibland inte. Genom att kombinera ekonomiska teorier med retorik och teorier om mänsklig kognition, visar Norbert Steigenberger hur affektiva och kognitiva element i texter, tillsammans med pålitlig information, kan påverka investerares beslut. Denna forskning utvidgar förståelsen av relationen mellan investerare och innehavare.

– I min forskning har jag upptäckt viktiga insikter. Exempelvis visar jag hur entreprenörer kan signalera hög kvalitet i sina projekt genom att använda specifika metoder. Jag undersöker även hur de reagerar på tidspress och prestandautmaningar när de försöker skaffa nödvändiga resurser. Min pågående forskning fokuserar på digitala fenomen som Web 3.0 och entreprenörskap på landsbygden, säger Norbert Steigenberger och tillägger:

– Jag forskar också kring räddningsorganisationer där mitt senaste arbete visar hur den fysiska miljön påverkar hur räddningspersonal upplever sin omgivning och hur de framgångsrikt kan hantera känslor hos dem som behöver räddas.

Norbert Steigenberger är född och uppvuxen i den lilla byn Degerndorf i södra Bayern, Tyskland. Han studerade företagsekonomi vid det tekniska universitetet Freiberg, och genomförde sedan sina doktorandstudier vid Chemnitz tekniska universitet. Där doktorerade han ”med högsta utmärkelse” år 2011. Norbert Steigenberger flyttade senare till universitetet i Köln för sin post-doc.

– Men på en längre resa till Tromsö under min grundutbildning blev jag kär i Norden. Jag flyttade sedan gradvis längre och längre upp – som post-doc besökte jag Aalto-universitetet i Helsingfors och sedan blev jag biträdande professor och docent i Jönköping. När chansen dök upp att flytta längre upp, till Umeå, tog jag den. Jag började på Umeå universitet som professor i entreprenörskap 2021 och än så länge är jag väldigt nöjd med mitt arbete och liv här, säger Norbert Steigenberger.

Jag ser att organisationsteorin hjälper oss att förstå komplexa fenomen. Jag strävar efter att bidra med verktyg för att förstå den ständigt föränderliga världen.

Han har bred erfarenhet inom organisation och entreprenörskap, men är även intresserad av relaterade områden, som regionalt entreprenörskap och organisatoriskt beteende. Som forskare beskriver han sig som nyfiken med en stark drivkraft att förstå utvecklingen runt omkring oss.

– Jag ser att organisationsteorin hjälper oss att förstå komplexa fenomen. Jag strävar efter att bidra med verktyg för att förstå den ständigt föränderliga världen, säger Norbert Steigenberger, som nyligen fick ett bidrag på tre miljoner från Riksbankens Jubileumsfond för att bättre förstå när investerare litar på falska signaler – en fråga som i synnerhet hotar digitala relationer mellan investerare och företag.

"Värdig mottagare av priset"

Nu har Norbert Steigenberger tilldelats Nordeas vetenskapliga pris, som ska uppmärksammas under Umeå universitets Årshögtid.

I sin motivering skriver Nordea:

”Steigenbergers arbete är avgörande för dem som söker resurser, investerar i satsningar och utvecklar regioner, allt inom Nordeas intressesfär. Han har levererat ett starkt internationellt arbete i det förflutna och kommer fortsätta göra det i framtiden. Vi är verkligen glada att vi har kunnat få honom till Umeå. Steigenberger är en värdig mottagare av priset.”

– Jag känner mig väldigt hedrad över att få det här priset – och jag är tacksam för den ovärderliga input jag fått från mina medförfattare och kollegor på de olika institutionerna jag arbetat på. Forskning är mycket sällan en individuell insats utan en produkt av att människor arbetar tillsammans på ett kreativt och kollegialt sätt, säger Norbert Steigenberger.