"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-21

Forskning, träning och appar blir hjälp till de med inkontinens

PORTRÄTT Forskningen om inkontinens i projektet Tät.nu, där Eva Samuelsson är forskningsledare, har alltid haft en direkt koppling till patienternas behov och den nytta resultaten kan bidra med. Genom åren har forskningsarbetet lett till flera träningsprogram och appar som hjälper både kvinnor och män att hålla tätt. Nu fortsätter forsknings- och utvecklingsresan och går delvis in i en ny fas med nya utmaningar, men målet att stöd och behandling ska finnas lättillgängligt ligger fast.

Text: Karin Borge Renberg
Bild: Mattias Pettersson

Var fjärde kvinna och var åttonde man har inkontinensproblem och svårt att hålla tätt. Problemet är inte livshotande, men påverkar människors vardag och livskvalitet. Att problemet inte är akut och ”lite pinsamt” hindrar många från att söka vård, vilket är tråkigt eftersom de flesta kan bli hjälpta av enkel hemmaträning. Som distriktsläkare i Jämtland var Eva Samuelsson intresserad av inkontinens och med en avhandling om hur problemet såg ut bland befolkningen funderade hon mycket på första linjens behandling. Hur den skulle kunna bli tillgänglig, inte tråkig och i rätt format för att få effekt? Varför inte internet? Det var gnistan till forskningsprojektet Tät.nu, hon startade tillsammans med kollegan Göran Umefjord. Från projektet har många behandlingsprogram, för olika grupper och i olika format, vuxit fram. Idag har appen Tät 200 000 användare världen över och finns tillgänglig på åtta olika språk. 

Vad drivs du av i ditt arbete?

– Jag får mycket positiv feedback och energi från användarna i forskningsprojektet, och från folk som kommer fram till mig på stan och är glada och tacksamma.  Sedan är det roligt med allt vi gjort; alla träningsprogram och appar vi utvecklat, och att det har blivit många doktorsavhandlingar genom åren. Mina kollegor och kompanjoner, Malin Sjöström, Ina Asklund och Emma Nyström, har alla disputerat inom projektet. 

Många användare tycker det är viktigt att appen är evidensbaserad.

– Det är också kul att många användare tycker det är viktigt att appen är evidensbaserad. Tät var den första appen för inkontinensbehandling och är den enda som både har utvärderats i kliniska studier och är tillgänglig för alla. 

Ert forskningsprojekt är kopplat till nyttiggörande av kunskap. Nu har ni tagit ett steg till och startat bolag. Varför?  

– Vi har gjort mycket som både används och gör nytta för många. Vi vill att appen ska vara tillgänglig och kunna spridas hållbart över tid, oberoende av forskningsanslag som kan ta slut. Samtidigt behöver funktioner, teknik och texter uppdateras och underhållas, vilket kräver resurser. Tankeprocessen kring nyttiggörande och företagande började för ett par år sedan då vi ville skydda idén, forskningen och varumärket kopplat till Tät. Under tiden har vi haft många funderingar.  

De flesta lösningarna försvinner när forskningsprojekten slutar och medlen tar slut.

– Hur går det med förtroendet för oss som forskare om vi också har kommersiella intressen? Att vara seriös och bedriva bra transparent forskning, det vill man som forskare inte tappa. Genom åren har vi deltagit på många internationella möten där vi mött andra läkare och forskare med bra lösningar och förbättrade metoder. Tyvärr har vi också sett att de flesta lösningarna försvinner när forskningsprojekten slutar och medlen tar slut. Det handlar om mycket forskning, skattemedel och utvärderingstid, och det är sorgligt när inte det tas tillvara.  

Hur har er idéutvecklingsresa sett ut och hur upplevelser ni den? 

– Vi har haft kontakt med Innovationskontoret då och då över tid. Det har rört sig om stöd kring varumärke, avtal, diskussioner med mera, som bäddat för att kunna gå vidare, om vi ville.  

Fyra av de fem forskarna inom Tät.nu har nu gått samman och startat bolaget eContinence, därmed går de in i en annan fas med nya processer. 

– Som seniorprofessor arbetar jag inte längre heltid, vilket ger mer utrymme. Det är kul att kunna gå in i detta och att lära sig nya saker, nya teorier inom nya områden och med nya aspekter.  

Vill du dela något tips till andra som funderar på att vidareutveckla sina nyttiggörande- och affärsidéer? 

– Vi pratade med andra som gjort resan, så vi visste att det inte är enkelt. Det finns mycket bra hjälp och resurser via Innovationskontoret och innovationsstödssystemet, det är bra och tryggt, men det är också viktigt att prata med folk om vad det innebär. Många beskriver en ganska tuff och lång resa. Mitt råd är att lyssna in för att sedan fatta beslut om ni ska dra i gång eller inte.

Mitt råd är att lyssna in andra som gjort resan, för att sedan fatta beslut.

– Egentligen är nyttiggörande- och entreprenörsprocessen väldigt lik forskningsprocessen; med hypotesbyggande och testande. Det är bra med envishet och uthållighet, tillsammans med viljan och modet att våga göra annorlunda.  

Vad har du för tankar kring framtiden? 

– Ett viktigt steg, var att ta in fler i teamet i vårt nybildade företag. Vi samarbetar just nu med en person med bakgrund inom IT-management. Det är väldigt givande och vi behöver knyta fler personer till oss med annan kompetens som kompletterar våra läkar- och forskarbakgrunder bra. 

 – Vi har många intressanta frågeställningar kvar att studera inom forskningsprojektet Tät.nu projektet och flera publikationer är på gång Till våren ska vi titta mer på appens socioekonomiska och geografiska spridning bland användarna och hur det sett ut över tid.  Användandet av e-hälsa är högre bland de med hög utbildning och vi vill se om det förändrats under den tid vi samlat in data. Målet är nå ut till fler och få en bra spridning till alla grupper som behöver det. 

Översikt över forskningsprojektet och apparna

Forskningsprojektet Tät.nu startade 2008 och fick också nationella anslag då. Det internetbaserade träningsprogrammet var det första de utvecklade inom projektet, arbetet med appen Tät började 2010 med stöd av ITS. 2015 blev Tät® tillgänglig för allmänheten och finns nu på 8 språk. Hittills har ett internetprogram, en broschyr och tre olika appar för självbehandling och behandling av urininkontinens inom vården utvecklats inom projektet. 

Tät® för kvinnor med ansträngningsinkontinens, dvs läckage vid hosta, hopp och motion. Appen innehåller information och träningsprogram för bäckenbotten. 

Tät®II för kvinnor med trängningsinkontinens, det vill säga läckage i samband med en stark känsla av kissnödighet samt blandinkontinens. Det finns olika övningar för blåsan (blåsträning), för bäckenbotten (knipträning) samt ett avsnitt om psykologiska faktorer som kan påverka inkontinens. Forskning pågår fortfarande. 

Tät® III är avsedd att användas innan och efter operation för prostatacancer. Ansträngningsinkontinens är vanligt efter en sådan operation och bäckenbottenträning rekommenderas. Forskning pågår fortfarande. 

Personer inom avknoppningsbolaget samt forskningsprojektet

Bakom eContinence finns: 
Eva Samuelsson, specialist i allmänmedicin, seniorprofessor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Malin Sjöström, specialist i allmänmedicin, Odensala hälsocentral, lektor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.  

Emma Nyström, ST-läkare i allmänmedicin, Brunflo hälsocentral. 

Ina Asklund, specialist i allmänmedicin, Hälsocentralen Krokom, adjungerad adjunkt vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.  

Inom forskningsprojektet Tät.nu finns också:
Towe Wadensten, läkare och doktorand med pågående studier kopplat till Tät®II, en app hon varit med och utvecklat. 

Har du en idé som kan göra skillnad?

Hör av dig till Innovationskontoret. Vi hjälper forskare, studenter och anställda vid Umeå universitet att förädla och förverkliga sina idéer.

Enklaste sättet är att kontakta oss på info@umuholding.se för att boka ett första idémöte där vi pratar om din idé och om vilka möjligheter som finns. Du kan självklart kontakta någon av oss direkt.