"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-22

Fyra röster från det pedagogiska mentorsprogrammet

REPORTAGE Det pedagogiska mentorsprogrammet som UPL startade 2019 har nu gått två omgångar. Hösten 2021 startar den tredje omgången och sista ansökningsdag är den 15 april. I programmet är tanken att mentor och adept som matchas ihop ska vara från olika fakulteter eller olika institutioner.

Text: Hanna Karlsson

Mentorerna i programmet är erfarna excellenta lärare och adepterna är lärare som vill utveckla sig och sin egen lärarroll. Mentorerna går en mentorskurs som motsvarar en veckas högskolepedagogisk kurs under tiden mentorsprogrammet pågår.

Vi möter fyra lärare, två adepter och två mentorer, som deltagit i det senaste mentorsprogrammet för att få veta mer om deras upplevelse.

Aleksandra McGrath, Institutionen för klinisk vetenskap, är en adept och hon känner att det hon utvecklat tillsammans med sin mentor är att lyfta blicken och få ett paraplyperspektiv och 'gräva vidare'. Aleksandra säger att hon fick en mentor som har en blandad och bred pedagogisk erfarenhet med en häftig inställning och talang för att få henne att reflektera och klura på hur saker och ting hänger ihop i undervisning.

Det var lyxigt att få avsatt tid med en engagerad expert för att dissekera svårigheter som jag upplever som lärare.

Christer Mårtensson, Pedagogiska institutionen, är också adept och han menar att samtalen med hans mentor har varit bra och erbjudit goda möjligheter till reflektion. Christer ville bli adept för att han alltid har varit förespråkare för mentorskap i sina tidigare arbeten och ser detta som en viktig form av lärande. Han har vid många tillfällen fått se kraften i väl fungerande mentorskap. Även Aleksandra har goda tidigare erfarenheter av mentorskap vilket var skälet till att hon ville delta.

Precis som Christer säger Gert-Olof Boström, Handelshögskolan, att mentorsprogrammet har gett honom möjlighet till reflektion. Gert-Olof är en av mentorerna i programmet och går mentorskursen. Han valde att delta för att han tycker att det är en naturlig utveckling för honom att bli mentor. Han har uppskattat mötet med adepten och känner att det är både utvecklande och intressant att vara mentor.

Maria Göransdotter, Designhögskolan, är också mentor och hon upplever att samtalen med kollegorna i mentorskursen har gett många perspektiv på hur man tillsammans kan skapa en stöttande kollegial kultur.

Det har varit ett privilegium att få tillfälle att samtala på djupet om universitetslärarrollen med en kollega från ett helt annat pedagogiskt sammanhang än mitt eget.

Maria ser dialogbaserat och ömsesidigt utforskande av kunskap som kärnan i det vi gör på universitetet. En mentorsrelation är ett sätt att formalisera en sådan läranderelation. Maria upplevde som ny lärare en stark kultur av stöd och samtal kring pedagogiska frågor. Hon tyckte att det var ovärderligt att få bolla både pedagogiska frågor och frågor om lärarrollen med erfarna kollegor och därför vill hon nu erbjuda något liknande till en ny kollega.

Christer säger att han har lärt sig att känna större trygghet i sin lärarroll av sin mentor. Han upplever att han nu har en mer nyanserad kravbild på sig själv och kan sortera i arbetsuppgifter och ansvar.

Att vara adept är ett mycket bra tillfälle till lärande.

Både Aleksandra och Christer känner att de också kunnat bidra som adepter. Christer känner att han har kunnat bidra med lite mer ledarskapstankar eftersom han tidigare har jobbat med chefs- och ledarutveckling. Aleksandra menar att hon bidragit med öppenhet och att hon har visat sina mindre smickrande sidor som lärare.

Maria tycker att hon kunnat bidra med ingångar till reflektioner utifrån utvecklingsperspektiv på lärarrollen som mentor. Hon upplever också att hon lärt sig mycket om bredden av arbetsformer och ämneskulturer på universitetet av sin adept. Maria säger att mentorsprogrammet är personligt utvecklande för deltagarna men framför allt något som verkligen bidrar till att stärka en kollegialt stöttande pedagogisk kultur över hela universitetet. Hennes uppmaning till någon som funderat på att blir mentor är: ”Gör det bara!”

Slutligen vill både Aleksandra och Christer uppmana alla som funderat på att bli adept att ta chansen. Christer säger att alla bör bli bättre på att stanna upp i tillvaron och reflektera, då skapar vi bättre förutsättningar för lärande. Aleksandra: ” Det finns alltid något som man kan förbättra hos sig själv så unna dig den möjligheten!”

Den 24 augusti 2021 startar kursen för mentorer och i början av september startar programmet för adepter. Om du är intresserad av att bli adept eller mentor, läs mer om Pedagogiskt mentorsprogram på intranätet. Sista anmälningsdag är den 15 april, 2021.