"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-08

Ekonometrisk och statistisk teori

PORTRÄTT I rollen som teoretisk ekonometriker använder Giovanni Forchini matematik för att studera egenskaperna hos olika ekonometriska och statistiska verktyg.

Bild: Mattias Pettersson

Betydelsen av ekonometri och statistik ökar ständigt inom forskning, affärsverksamhet, marknadsföring, sjukvård såväl som i andra delar av samhället. Det är därför viktigt att utveckla nya metoder för att hantera problem som uppstår inom dessa områden och att förstå metodernas egenskaper i olika situationer. I rollen som teoretisk ekonometriker använder Giovanni Forchini matematik för att studera egenskaperna hos olika ekonometriska och statistiska verktyg. Han är särskilt intresserad av att förstå statistiska test och estimatorers beteende i små stickprov, att utveckla giltiga tillvägagångssätt för att estimera delar av modeller som inte nödvändigtvis är identifierade samt att undersöka i hur stor utsträckning gemensamma oförutsedda händelser påverkar hur olika observationer beror på varandra.

Giovanni Forchini föddes 1967 i Bergamo, Italien. Han disputerade vid universitetet i Southampton 1998. Mellan 1997 och 2004 arbetade han vid University of York, först som forskarassistent och sedan som lektor. Han flyttade till Monash University 2005 för en tjänst som lektor och senare docent. Mellan 2010 och 2015 var han professor vid University of Surrey. Han besökte University of Warwick som gästprofessor under 2016, och kom till Umeå 2017.

Läs mer om eller kontakta Giovanni Forchini