"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Johan RedströmProfessor vid Designhögskolan vid Umeå universitet
Publicerad: 2024-05-06 Uppdaterad: 2024-05-27, 08:24

Hållbar design för framtiden går bortom individens behov

PORTRÄTT Hur ny teknologi förändrar förutsättningarna för design utgör drivkraften i Johan Redströms forskning. Med nyfikenhet och ett öppet sinne utforskar han nya perspektiv på hur teknologi och vardagsföremål kan designas i framtiden.

Bild: Mattias Pettersson
Johan RedströmProfessor vid Designhögskolan vid Umeå universitet

Väldigt mycket handlar om en nyfikenhet kring hur det skulle kunna vara annorlunda.

​Produktdesign har under lång tid dominerats av ett starkt fokus på användaren. Föremålet eller teknologin ska vara lätt att hantera, fungera effektivt och ge en bra upplevelse. Men de senaste digitala framstegen tillsammans med strävan efter hållbar utveckling har visat att det användarcentrerade synsättet inte alltid är tillräckligt. Design handlar om mycket mer än relationen mellan en produkt och en enskild användare.

– När jag till exempel använder en app i mobiltelefonen är det i praktiken inte bara jag själv som använder den. En sökning på nätet är samtidigt för någon aktör ett sätt att inhämta information om vad jag letar efter för att till exempel rikta reklam till mig. Om vi tänker utifrån värden som demokrati, inflytande och transparens kanske vi behöver utforma tekniken på ett annat sätt så att vi inte hamnar i situationen där vi överraskas av de baksidor som är dold bakom en effektiv och vacker yta, säger Johan Redström.

Från musik till design

Johan Redström är professor i design på Designhögskolan vid Umeå universitet. Det område han forskar inom, interaktionsdesign, fanns inte när han började studera på 1990-talet. Han läste musik och senare filosofi. Han var också tidigt intresserad av samspelet mellan människor och datorer.

Så småningom blev han en del av en tvärvetenskaplig forskargrupp vid ett nystartat forskningsinstitut vid Göteborgs universitet som höll på med tillämpad forskning inom konst och teknologi.

– Det var där jag började som forskare kan man säga. Designforskning blev ett sätt att kombinera å ena sidan konstnärligt intresse, å andra sidan intresse för forskning och filosofi, säger Johan Redström.

Ett tidigt forskningsprojekt handlade om att förena ny teknologi med ett så traditionellt område som textildesign. Vad händer när man väver in elektroniska egenskaper, som går att styra och programmera, i textil? Idag är smarta textilier inget ovanligt. Inte heller artificiell intelligens, som Johan Redström och hans kollegor tidigt experimenterade med. Mycket har hänt från att han började sin forskningskarriär till att vi sitter här idag, och interaktionsdesign är numera ett väletablerat område.

"Måste bryta ny mark"

Vi befinner oss på Designhögskolan på Konstnärligt campus i Umeå. Johan Redström rekryterades hit 2012 för att bygga upp forskarutbildningen och en forskningsmiljö, som idag är relativt stor sett till skolans storlek. Under perioden 2015 till 2018 var han rektor för Designhögskolan. Nu består hans arbete till stor del av att handleda doktorander.

– Jämfört med inom andra teknisk-naturvetenskapliga områden har doktoranderna här oftare egna projekt och utvecklas i större utsträckning till att bli självständiga forskare. Inom det konstnärliga fältet måste man bryta mycket ny mark. Det innebär att jag ägnar ganska mycket tid åt att hjälpa dem bygga upp sina egna projekt, säger Johan Redström.

Hans egen forskning rör sig just nu inom det som ofta kallas more-than-human-design, där man undersöker alternativ till mer traditionell användarcentrerad design. Till exempel frågar man sig hur framtiden kan tänkas se ut när datorer och andra digitala föremål går från att vara ganska passiva verktyg som vi använder när vi behöver dem, till att vara ständigt aktiva, informationsinhämtande och uppkopplade maskiner som försöker förutsäga vad vi vill göra härnäst, som vilken låt vi vill lyssna på eller vilka filmer vi vill se. Hur vill vi egentligen leva med den här typen av teknologi i framtiden?

En annan aspekt inom more-than-human design är att människan inte är ensam på vår planet.

– Nödvändigheten av en hållbar utveckling medför stora konsekvenser för designområdet och för hur vi utbildar designers, säger Johan Redström.

Vad är more-than-human-design?

More-than-human-design är en designfilosofi som erkänner att vi människor är mer än bara ”användare”. Vi är en del av omfattande ekosystem där även mikroorganismer, växter, djur, algoritmer och maskiner agerar och skapar effekter.

En inriktning inom more-than-human-design kritiserar människans exceptionalism och betraktar andra arter och ekosystem som lika viktiga, och omfattar till exempel forskning om design för och med andra arter. En annan inriktning handlar om hur våra relationer till tekniken förändras i takt med att maskininlärning, algoritmiskt beslutsfattande och andra former av artificiell intelligens tar sig an uppgifter som tidigare varit förbehållna människan.

Han är inblandad i en rad olika projekt och resultaten publiceras i vetenskapliga artiklar, ställs ut, blir böcker och används i undervisning.

– Undervisning är det kanske viktigaste sättet att sprida forskning och göra konkret skillnad, säger han.

I sin forskning ställer Johan Redström fler frågor än han besvarar och han utmanar gärna samhällets syn på design.

– Väldigt mycket handlar om en nyfikenhet kring hur det skulle kunna vara annorlunda.

Vid sidan av sitt arbete älskar Johan Redström musik och att vara utomhus. Han ägnar sig bland annat åt surfing, skidåkning och stigcykling.

– Det är en utmaning att få ihop forskning och familjeliv. Man får kompromissa, till exempel försöker jag begränsa mitt resande till konferenser. Samtidigt har vi inställningen att det är klart att det går, det ska inte behöva vara ett val. Jag har också väldigt bra kollegor, säger Johan Redström.