Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 11 dec, 2018

Interaktionsdesign för digitala upplevelser

PORTRÄTT Charlotte Wiberg forskar om hur man kan fånga, definiera och mäta användares upplevelser av digital teknik, informationssystem och andra interaktiva medier. I sin forskning har hon utvecklat nya metoder för användartester, genomfört stora empiriska undersökningar, samt bidragit till teoriutvecklingen inom området.

Med fokus på användares upplevelser av digitala system, och hur till exempel spel kan utformas för att förstärka användares inlevelser, har hon rört sig mellan tillämpningsområden som spel, design för unga människor, och utveckling av digital teknik inom områdena sport och hälsa. Hennes forskning karaktäriseras av empiri-driven forskning i nära samverkan med aktörer från respektive tillämpningsområde.

Utöver hennes forskning inom ämnet informatik, och specifikt relaterat området människa-dator interaktion och interaktionsdesign, har Charlotte Wiberg även med utgångspunkt i sin forskning byggt upp och drivit ett antal avknoppningsföretag – inom områdena digital teknik, kommunikation, grafisk och digital form, och design för upplevelser.

2018 utsågs Charlotte Wiberg till professor i informatik med inriktning mot interaktionsdesign vid Institutionen för informatik vid Umeå universitet.

Om Charlotte Wibergs forskning

Biografi

Charlotte Wiberg föddes 1968 i Örnsköldsvik och växte upp i Umeå.

År 2003 disputerade hon i informatik med en avhandling om interaktiva användarupplevelser. Åren därpå byggde Charlotte Wiberg upp en forskargrupp – Entertainment Services – och initierade även utvecklingen av Digital medieproduktion – en utbildning hon därefter var programansvarig för under flera år. År 2014 blev hon docent i informatik.

Sedan 2014 innehar Charlotte Wiberg även uppdraget som Umeå universitets ceremonimästare.