Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 26 okt, 2021

"Jag tänker på min dotter och barnbarnen"

PORTRÄTT - För mig råder ingen tvekan när det gäller att donera blod till medicinsk forskning, det är en självklarhet. Det säger Birgitta Larsen, 78 år, som vid flera hälsokontroller har lämnat blod till forskning kring folkhälsosjukdomar.

Text: Lena Åminne

Medicinska fakulteten gör en strategisk satsning - Predict - för att öka biobanksforskning. Birgitta har donerat blod vid tre hälsokontroller inom Västerbottens hälsoundersökningar. Hon tycker det är viktigt att hennes blod kan användas inom forskningen under en lång tidsperiod. Det ger nämligen unika möjligheter för forskare att bland annat undersöka hur olika ämnen i blodet utvecklas över tid.

Jag kan drabbas av cancer igen, men tänker också på min dotter och mina barnbarn

Birgitta har drabbats av cancer två gånger och känner starkt för frågor som rör både vården och forskningen.

- Jag tänker förstås på mig själv, jag kan drabbas av cancer igen, så det är viktigt för mig. Men jag tänker också på min dotter och mina tre barnbarn – det är också för deras skull.

- Att tidigt kunna upptäcka en sjukdom som cancer är jätteviktigt för kommande generationer.

Skräddarsydda behandlingar

Blod som doneras till forskning spelar en viktig roll för framtidens hälso- och sjukvård, som utvecklas mot att behandlingar och screeningstrategier skräddarsys utifrån varje persons unika profil. Det förutsätter att vården kan analysera patientens gener och olika biomarkörer i blodet.

Birgitta har varit engagerad som patientföreträdare i Regionalt Cancercentrum Norr, både i patient- och närståenderådet och i styrgruppen. Hon har en positiv syn på dagens och morgondagens hälso- och sjukvård, och den utveckling som går mot tidiga upptäckter av sjukdomar och mer individanpassade och träffsäkra behandlingar.

En unik biobank

Proverna från Västerbottens hälsoundersökningar är insamlade under 30 år vilket betyder att det finns upprepade prover från samma personer under dessa år. Bra metoder för hantering och förvaring har inneburit att proverna nu håller mycket hög kvalitet fast de är något gamla – och det ger unika möjligheter att bland annat undersöka hur olika ämnen i blodet utvecklas över tid.

Eftersom proverna samlats in under så pass lång tid, håller en del samtycken att vara så pass gamla att de nu förnyas för att användas i modern forskning.

- Kan jag bidra med ett nytt samtycke, är det för mig en självklarhet att göra det, säger Birgitta Larsen.