"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-05-07 Uppdaterad: 2022-06-03, 11:12

Jenny Fahlgren

PORTRÄTT Jenny arbetar som HR-Specialist på Cytiva (tidigare GE Healthcare) i Umeå.

Bild: Mattias Pettersson

Vad gör ni på Cytiva (tidigare GE Healthcare) i Umeå?  

- Cytiva (tidigare GE Healthcare) är en del av General Electric och har cirka 50.000 medarbetare världen över. GE:s site här i Umeå är en av Umeås största privata arbetsgivare med cirka 520 anställda. Varje månad bygger, testar och levererar vi cirka 1800 enheter av högteknologiska laboratorieinstrument som våra kunder använder för forskning och tillverkning av mediciner och vacciner. Våra instrument har bland annat använts i framtagandet av medicin mot barnleukemi och 90% av världens insulin tillverkas i ett instrument som vi byggt på vår site här i Umeå.  

Vad är vanliga arbetsuppgifter för en civilingenjör i industriell ekonomi på Cytiva (tidigare GE Healthcare)? 

- De flesta av våra ingenjörer supporterar vår produktion på olika sätt, och de civilingenjörer som gått industriell ekonomi jobbar mestadels inom materialorganisationen eller med digitalisering. Våra produktions- och huvudplanerare jobbar mycket med statistisk analys och logistikoptimering och vår digitalization leader arbetar exempelvis med att digitalisera våra visuella uppföljningsverktyg för att optimera våra produktionsflöden.

Vad söker ni för egenskaper hos en civilingenjör i industriell ekonomi? Vad kan dem bidra med?

- Vi söker personer som har de tekniska kunskaperna att driva en verksamhet framåt, som ständigt ser förbättringsmöjligheter och som hittar innovativa lösningar på stora och små problem. Vi använder data som beslutsunderlag i så stor utsträckning som möjligt och vi ser att civilingenjörer i industriell ekonomi har kompetensen att utveckla det arbetssättet. 

Vad är det som gör att en civilingenjör i industriell ekonomi utmärker sig? 

- Bredden i utbildningen ser vi som väldigt intressant, då personer som läst denna utbildning kan jobba inom olika delar av organisationen. Vi har inkorporerat LEAN i vår produktionsstrategi och vi anser att civilingenjörer i industriell ekonomi är väl utrustade att strategiskt tillämpa sina kunskaper i vårt förbättringsarbete genom LEAN. 

Hur ser behovet av civilingenjörer i industriell ekonomi ut på arbetsmarknaden? 

- Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och vill alltid ligga i framkant när det gäller teknologi och innovation, vilket gör att behovet av ingenjörer är ständigt aktuellt. Vi vill att regionens bästa civilingenjörer ska jobba hos oss och driva vår verksamhet framåt.  

Tycker ni att civilingenjörer i industriell ekonomi från Umeå universitet utmärker sig på något speciellt sätt? 

- Vi har inga civilingenjörer i industriell ekonomi som gått på något annat program än det som finns på Umeå Universitet, men då utbildningen numera är kopplat till Co-op - samarbetet ser vi en bättre förståelse för hur de kurser som studenterna läst under utbildningen tillämpas i verksamheten. Studenterna är nyfikna och drivna, vilket gör vårt samarbete väldigt givande och kul från vår sida!

Namn: Jenny Fahlgren 

Arbetsroll: HR-Specialist

Företag: Cytiva (tidigare GE Healthcare), Umeå