"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Publicerad: 2019-04-01

Kan länder fortfarande lösa säkerhetspolitiska problem tillsammans?

REPORTAGE I en orolig värld prövas länders och organisationers förmåga att lösa internationella säkerhetsproblem. Hur man ska kunna samarbeta för en säkrare värld diskuteras under Pax Nordica, som sedan 1994 har varit ett årligt öppet forum för forskare och allmänhet intresserade av säkerhetspolitiska frågor.

När den gamla säkerhetspolitiska ordningen i Europa och världen rasade, först genom Berlinmurens fall 1989 och senare genom Sovjetunionens upplösning runt 1991, fanns ett starkt intresse vid Umeå universitet för vilken ny ordning som skulle kunna tänkas inträda under 90-talet.
– Det fanns ett antal lärare och forskare vid universitetet som brukade diskutera säkerhetspolitiska frågor, t.ex. i en förening som hette Säkerhetspolitiskt forum. Några av medlemmarna i detta forum kom på att det vore fint med regelbundna symposier som kunde vara öppna för allmänheten och samtidigt bjuda in intressanta talare, dels från Sverige men också från andra länder. Så småningom enades dåvarande universitetsledningen, Umeå kommun och Allmänna Försvarsföreningen om att arrangera Pax Nordica, och 1994 hölls det första symposiet, berättar Niklas Eklund, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet och huvudarrangör av Pax Nordica.

Förutom Niklas Eklund och Umeå universitet står Umeå kommun, Allmänna Försvarsföreningen, FOI och studentföreningen Utrikespolitiska föreningen bakom Pax Nordica. 2019 kommer symposiet att handla om en värld som får allt svårare att samarbeta.
– När vi planerar Pax Nordica samlas projektgruppen för att enas om ett tema för konferensen. Årets tema ”Säkerhet i ett nationernas Europa som återuppstår – håller mångsidigheten på att falla sönder” uppstod ur att vi på senvåren 2018 upplevde att samarbetslösningar och internationella gemenskaper, både i Europa och världen i stort, var utsatta för press. Den amerikanska presidenten ifrågasatte NATO, migrationsfrågorna och Brexit splittrade EU, nationalismens och på vissa håll chauvinismens återkomst i Europa, kriget i Ukraina, ja, det var enkelt att lista många exempel på att något höll på att gå sönder. Då frågade vi oss, vad håller på att gå sönder? Mångsidigheten, tänkte vi då, även om uttrycket gör sig bättre på engelska: multilateralism. Viljan och förmågan hos länder och deras ledningar att söka gemensamma lösningar på gemensamma problem, viljan att jobba tillsammans med andra i svåra frågor. Där, tänkte vi, har vi temat för Pax Nordica 2019, säger Niklas Eklund.

Senvåren 2018 upplevde vi att samarbetslösningar och internationella gemenskaper, både i Europa och världen i stort, var utsatta för press

Själv har Niklas Eklund varit med och arrangerat Pax Nordica sen starten 1994, först som medhjälpare och sedan med allt större ansvar.
– Jag var intresserad av säkerhetspolitik redan när jag kom in på forskarutbildningen, och i min senare forskning har jag jobbat med såväl militära som polisiära frågor samt geopolitik. Just nu leder jag ett flervetenskapligt forskningsprojekt med partners från Lund och FOI. Det är finansierat av MSB och handlar om kritisk infrastruktur, kritiska flöden och krishantering i Sverige under den hotbild som, faktiskt, återigen håller på att förändras i vår del av världen. Det är jättespännande att tänka på vad som egentligen är nytt och vad inte. Tekniken och samhället utvecklas hela tiden, men vissa frågor tenderar att vara ganska beständiga över tid, till exempel vad är säkerhet och vems är säkerheten? 

Pax Nordica 2019 äger rum torsdag 4 april. Symposiet är öppet för alla som vill vara med och lyssna och det kostar ingenting att delta.
– Att arbeta med Pax Nordica har varit en möjlighet för mig att bevara mitt säkerhetspolitiska intresse, och genom åren har jag fått delta i många intressanta och givande diskussioner. På senare tid har jag också sett det som ett hedersuppdrag. Det handlar om samverkan med det omgivande samhället och hur vi från universitetets sida kan bidra till en viktig del av diskussionen om vårt samhälle, säger Niklas Eklund.